14 czerwca przypada Światowy Dzień Krwiodawcy. Data obchodów nie jest przypadkowa, gdyż przypada w dzień urodzin austriackiego lekarza i patologa Karla Landsteinera, który w 1901 roku dokonał odkrycia grup krwi, za co został uhonorowany Nagrodą Nobla. Idea honorowego krwiodawstwa i jego promocja jest ważna dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Udział w akcjach charytatywnych oraz akcjach honorowego oddawania krwi, współdziałanie i utrzymywanie bieżących kontaktów z organizacjami współpracującymi i zajmującymi się oddawaniem krwi, współdziałanie stowarzyszeń, klubów Honorowych Dawców Krwi działających w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej i innych służbach mundurowych - to tylko niektóre z celów Zespołu ds. Popularyzowania Honorowego Krwiodawstwa w Służbie Więziennej.

Krwiodawcy Służby Więziennej obecnie zrzeszeni są w kilkunastu Klubach Honorowych Dawców Krwi. Wszyscy ich członkowie mocno utożsamiają ze Służbą Więzienną, zarówno podczas indywidualnych zbiórek krwi, jak i wielkich ogólnopolskich przedsięwzięć, np. Akcja Nasza Krew - Nasza Ojczyzna, których finalnym efektem działania i aktywności było zebranie w latach 2014-2016 ponad 1600 litrów najcenniejszego leku jakim jest krew.

W celu popularyzowania tej formy pomocy wśród funkcjonariuszy i pracowników naszej formacji, Dyrektor Generalny Służby Więziennej, zarządzeniem nr 74 z 21 grudnia 2017 r. - powołał Zespół ds. Popularyzacji Honorowego Krwiodawstwa w Służbie Więziennej. Pozwala to na dalszy rozwój ruchu krwiodawczego w Służbie Więziennej i utworzenie nowych klubów Honorowych Dawców Krwi. Powyższe niewątpliwie przyczynia się do m.in. złagodzenia deficytu krwi w bankach krwi i w placówkach służby zdrowia. Wpływa również na tworzenie pozytywnego wizerunku funkcjonariusza Służby Więziennej w postrzeganiu społecznym. Pomaga wytworzyć również przekonanie, że funkcjonariusz państwowy - wykonując obowiązki ustawowe - jest jednocześnie osobą niosącą konkretną pomoc w często dramatycznych chwilach dla chorych i poszkodowanych w nagłych wypadkach oraz bezinteresowną pomoc w ratowaniu zdrowia oraz życia ludzkiego, dając osobisty przykład a także wsparcie.

W świetle powyższego śmiało można stwierdzić, że Honorowe Krwiodawstwo w Służbie Więziennej jest jedną z form nowoczesnego patriotyzmu. Skoordynowane i zaplanowane działania zespołu są doskonałą formą promocji formacji, zaś sami krwiodawcy stają się niejako ambasadorami zdrowia w lokalnych środowiskach zawodowych, szkolno - wychowawczych itp. Regularnie organizowane przez Służbę Więzienną zbiórki krwi przynoszą dodatkowe korzyści w postaci podniesienia zaufania publicznego do Naszej formacji.

Ponadto współpraca funkcjonariuszy Służby Więziennej z członkami społeczności w dziedzinie krwiodawstwa oraz uczestnictwo w różnego rodzaju akcjach społecznych, niewątpliwie przekłada się na umacnianie pozytywnego wizerunku funkcjonariusza i pracownika więziennictwa oraz Służby Więziennej jako formacji.

Więcej: https://sw.gov.pl/strona/popularyzacjia-honorowego-krwiodawstwa-w-sluzbie-wieziennej-popularyzacjia-honorowego-krwiodawstwa-w-sluzbie-wieziennej

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej