W całej Polsce blisko 16 000 funkcjonariuszy działu ochrony pełni służbę ochraniając zakłady karne i areszty śledcze. Zapewniają bezpieczeństwo oraz realizują porządek wewnętrzny. Na co dzień pracując w bezpośrednim kontakcie ze skazanymi, muszą wykazywać się szczególną odpornością na stres.

Do obowiązków funkcjonariuszy pełniących służbę w dziale ochrony należy ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw oraz zapewnienie bezpieczeństwa jednostki. Do zadań funkcjonariuszy należy między innymi: służba na stanowiskach uzbrojonych, służba konwojowa, służba na stanowiskach oddziałowego, dozorującego spacery, bramowego czy monitorowego. Funkcjonariusze działu ochrony dbają o porządek i bezpieczeństwo osób i interesantów odwiedzających zakłady karne i areszty śledcze. Służba pełniona jest w systemie jednozmianowym oraz wielozmianowym.

Służba funkcjonariuszy wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. To również konieczność stałej dyspozycyjności. Specyfika wykonywanych zadań oraz charakter miejsca, w którym je realizują udowadnia, że jest to praca wyłącznie dla osób, które podejmując ją, są świadome tej decyzji oraz spełniają stawiane im wymagania. Codzienna służba w dziale ochrony nie ma nic wspólnego z fabułą literacką przedstawianą widzom w reżyserskich wizjach. Wymaga odpowiedzialności i sumienności, bo każda ignorancja godzi bezpośrednio w bezpieczeństwo jednostki i ludzi. Dlatego funkcjonariusze Służby Więziennej wykonując swoje zadania spełniają tak ważną rolę w systemie bezpieczeństwa kraju.

Na podstawie opracownia por. Katarzyny Idziorek

Zespół Prasowy

Centralny Zarząd Służby Więzienne

 

Galeria zdjęć

Film - Strzegąc bezpieczeństwa wewnątrz i na zewnątrz

Służba w dziale ochrony w poszczególnych jednostkach (video)

Areszt Śledczy w Prudniku
Areszt Śledczy w Opolu
Zakład Karny w Brzegu
Zakład Karny w Głubczycach
Zakład Karny w Kluczborku
Zakład Karny w Sierakowie Śląskim
Zakład Karny nr 2 w Strzelcach Opolskich
Oddział Zewnętrzny w Grodkowie

Służba w dziale ochrony w poszczególnych jednostkach (galerie zdjęć)

Areszt Śledczy w Kędzierzynie - Koźlu
Areszt Śledczy w Prudniku
Areszt Śledczy w Opolu
Zakład Karny w Brzegu
Zakład Karny w Głubczycach
Zakład Karny w Kluczborku
Zakład Karny w Nysie
Zakład Karny w Sierakowie Śląskim
Zakład Karny nr 1 w Strzelcach Opolskich
Zakład Karny nr 2 w Strzelcach Opolskich
Oddział Zewnętrzny w Grodkowie
Oddział Zewnętrzny w Turawie

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej