Nowe Koło Terenowe Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa działać będzie przy Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Łodzi.

W Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się zebranie założycielskie w którym udział wzięli, m.in. : Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi płk Jacek Włodzimierz Głuch, Przewodniczący SOW por. Krzysztof Kutela, dyrektorzy zakładów karnych i aresztów śledczych okręgu łódzkiego oraz oficerowie Służby Więziennej. Inicjatorem powstania Koła Terenowego był płk Jacek Włodzimierz Głuch.

Cele Stowarzyszenia

Cieszę się, że możemy przyłączyć się do tej wspólnoty, którą niewątpliwie jest Stowarzyszenie Oficerów Więziennictwa. Popularyzowanie wiedzy o naszej służbie, ale również historii więziennictwa jest szczególnie ważne w roku obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

- powiedział płk Jacek Włodzimierz Głuch.

Przewodniczący SOW por. Krzysztof Kutela przedstawił cele Stowarzyszenia oraz 20-letnią historię jego działalności. Głównymi celami działania organizacji są między innymi: kultywowanie i popularyzowanie tradycji polskiej myśli penitencjarnej, upowszechnianie wiedzy dotyczącej współczesnych problemów więziennictwa, kształtowanie obywatelskiego stosunku do Służby Więziennej czy popularyzowanie w społeczeństwie zawodu więziennika.

Pierwsze decyzje

W trakcie zebrania założycielskiego funkcjonariusze, reprezentujący wszystkie jednostki okręgu łódzkiego, wybrali zarząd Koła Terenowego oraz powołali komisję rewizyjną. Pierwszym przewodniczącym Koła został jednogłośnie ppłk Krzysztof Mrówczyński, dyrektor Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim. Zebrani wybrali również delegatów na Zgromadzenie Walne SOW, które odbędzie się w dniach 4 – 5 października 2018 roku w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie.

Więcej o SOW

Zespół Komunikacji Medialnej i Promocji CZSW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej