„Sprzątanie Świata” to ekologiczna akcja, której celem jest nie tylko doraźne oczyszczanie najbliższego otoczenia ze śmieci, ale przede wszystkim wzrost świadomości i zainspirowanie społeczeństwa do różnych działań zmierzających do ochrony środowiska naturalnego. W akcję corocznie włącza się również Służba Więzienna angażując skazanych do sprzątania naszej zielonej planety.

Sprzątanie gór

Tegorocznej akcji przyświecała sentencja: „Sprzątanie Świata łączy ludzi”. Pod takim hasłem grupa 20 osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych brała udział w porządkowaniu szlaków turystycznych w Bieszczadach oraz miejsc o dużym natężeniu turystycznym. Przedsięwzięcie to odbyło się w ramach programu readaptacji społecznej „Eko-Gracja”.

To nie pierwszy raz kiedy skazani z Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych włączyli się do prac porządkując turystyczne tereny Bieszczadów. W tym roku zebrano około 100 sztuk 120-litrowych worków śmieci i odpadków. Wśród zebranych śmieci znalazły się szklane i plastikowe butelki po napojach, czy opakowania z tworzyw sztucznych po jedzeniu.

Sprzątanie miast

Choć mogłoby się wydawać, że w mieście na każdym rogu spotkamy kosze na śmieci, to jednak tereny miejskie są równie mocno zaśmiecone i  wymagają sprzątania. W akcję „Sprzątania Świata” włączył się m.in. Areszt Śledczy w Warszawie-Grochowie, który pod hasłem: "Wszystkie śmieci nasz są" wraz ze skazanymi sprzątał dzielnice Warszawy. W ramach współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Praga-Południe grupa skazanych kobiet pod nadzorem funkcjonariuszy wyruszyła w wybraną przestrzeń wielkomiejską. Kilkugodzinne sprzątanie zieleni stolicy, w ramach zajęć kulturalno-oświatowych poza terenem jednostki, to zaledwie cegiełka w morzu potrzeb naszej planety  Ziemi, ale każda taka cegiełka ma wartość.

Sprzątanie częścią resocjalizacji

Ta popularna i niewątpliwie pożyteczna dla nas wszystkich inicjatywa skutkuje przede wszystkim walorem edukacyjnym i wychowawczym. Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska, budowanie świadomości ekologicznej to obowiązek każdego człowieka.

Funkcjonariusze Służby Więziennej w ramach prowadzonych oddziaływań, akcji i programów ekologicznych, stymulują osoby pozbawione wolności do pozyskiwania wiedzy w przedmiotowym zakresie oraz wspomagają kształtowanie i utrwalanie postaw pro-ekologicznych wśród osadzonych. Okazywanie szacunku poprzez dbałość o czystą przyrodę uwrażliwia na problemy i zagrożenia środowiskowe, uświadamia ich przyczyny i skutki, uczy metod ich rozwiązywania, a także mobilizuje do czynnego podejmowania odpowiedzialności i działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

„Sprzątanie świata – Polska 2023" jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World, której celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

Zespół Prasowy CZSW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej