Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryk Jaki podczas spotkania wigilijnego, które odbyło się w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej złożył serdeczne życzenia wszystkim zgromadzonym. Minister życzył radości z czasu spędzonego z rodziną, spokoju, wytchnienia i wielu łask bożych oraz pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku.

20 grudnia br. odbyło się spotkanie Sekretarza Stanu Patryka Jakiego z funkcjonariuszami i pracownikami Służby Więziennej. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński, Zastępcy Dyrektora Generalnego płk Artur Dziadosz, płk Grzegorz Fedorowicz oraz mjr Marcin Strzelec, gen. Paweł Nasiłowski, doradcy dyrektora generalnego, Naczelni Kapelani Więziennictwa, dyrektorzy okręgowi Służby Więziennej, komendanci ośrodków szkolenia i doskonalenia kadr SW, dyrektorzy biur i zespołów CZSW oraz funkcjonariusze
i pracownicy centralnego zarządu, Przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, Przewodniczący Stowarzyszenia, Oficerów Więziennictwa, Przewodniczący Krajowego Związku Emerytów i Rencistów.

W krótkich życzeniach ks. Adam Jabłoński podkreślił istotę i wartość Świąt Bożego Narodzenia. Gen. Jacek Kitliński życzył wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom spokoju oraz odpoczynku od trudów codziennej służby. Zaproszeni goście mieli możliwość wysłuchania kolęd wykonanych przez chór funkcjonariuszy z Zakładu Karnego w Zamościu.

Zespół Komunikacji Medialnej i Promocji
Centralny Zarząd Służby Więziennej

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej