- Nowy 2017 rok będzie rokiem, w którym o ważnych zadaniach wykonywanych przez funkcjonariuszy i  pracowników Służby Więziennej dowie się polskie społeczeństwo – powiedział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryk Jaki podczas spotkania wigilijnego, które odbyło się w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej.

21 grudnia br. odbyło się spotkanie Sekretarz Stanu Patryka Jakiego z funkcjonariuszami i pracownikami Służby Więziennej. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński, Zastępcy Dyrektora Generalnego płk Artur Dziadosz oraz płk Jerzy Kopeć, Przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Czesław Tuła, dyrektorzy okręgowi Służby Więziennej, komendanci ośrodków szkolenia i doskonalenia kadr SW, doradcy dyrektora generalnego SW, dyrektorzy biur i zespołów CZSW oraz funkcjonariusze i pracownicy centralnego zarządu. W krótkich życzeniach Naczelny Kapelan Więziennictwa ks. Adam Jabłoński podkreślił wagę i znaczenie Świat Bożego Narodzenia w tradycji chrześcijańskiej. Gen. Jacek Kitliński życzył wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom spokoju oraz odpoczynku od trudów codziennej służby. Zaproszeni goście mieli możliwość wysłuchania kolęd wykonanych przez chór funkcjonariuszy z Zakładu Karnego w Zamościu.

Zespół Prasowy
Centralny Zarząd Służby Więziennej

Zdjęcia: por. Michał Grodner

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej