W Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się spotkanie wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia z delegacją ukraińską, na czele z wiceminister sprawiedliwości Ukrainy Oleną Vysotską, odpowiedzialną za politykę penitencjarną swego kraju. W spotkaniu uczestniczyli również gen. Jacek Kitliński - Dyrektor Generalny Służby Więziennej wraz z zastępcą gen. Andrzejem Leńczukiem.

- Jesteśmy zainteresowani współpracą i wymianą doświadczeń dotyczących systemów penitencjarnych w obu krajach. Pracujemy też w porozumieniu ze stroną ukraińską nad projektem umowy o wzajemnym wykonywaniu kar. Liczymy na zainteresowanie nim ukraińskiego resortu sprawiedliwości – powiedział wiceminister Michał Woś.

Wiceminister Olena Vysotska szczególnie interesowała się funkcjonowaniem systemu penitencjarnego w Polsce, w tym pracą więźniów i stosowaniem alternatywnych rodzajów kar wobec kary więzienia oraz skutecznością resocjalizacji skazanych.

- Na Ukrainie trwa reforma. Polskie doświadczenia są dla nas cenne tym bardziej, że nasze systemy są do siebie podobne – stwierdziła.

Wiceminister dziękowała za możliwość wizyty w Areszcie Śledczym Warszawa-Białołęka, dzięki czemu mogła przyjrzeć się pracy osadzonych. Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński przedstawił gościom z Ukrainy zasady zarządzania instytucjami penitencjarnymi.

Wiceminister pytała także m.in. o skuteczność stosowanych w Polsce kar wolnościowych.

- Obecne kierownictwo resortu sprawiedliwości prowadzi surowszą niż poprzednie rządy politykę dotyczącą kar za najcięższe i najbardziej brutalne przestępstwa. Jednocześnie jednak rozszerzyliśmy możliwość orzekania przez sądy kar alternatywnych – podkreślił wiceminister Michał Woś.

Jako przykład sukcesu w tej dziedzinie podał najnowocześniejszy w Europie System Dozoru Elektronicznego, który zapewnia bezpieczeństwo i oznacza duże oszczędności dla podatnika.

Utrzymanie skazanego w systemie dozoru elektronicznego jest niemal pięciokrotnie tańsze niż koszt pobytu przestępcy w zakładzie karnym. Obecnie karę w SDE odbywa ponad 7 tys. osób na dobę.

- Bardzo zależało nam np., by w taki sposób odbywały karę osoby niepłacące alimentów. Dzięki systemowi mogą pracować i spłacają zaległości finansowe wobec rodziny – powiedział Michał Woś.

Delegacja ukraińska zapozna się też podczas wizyty m.in. z pracą ośrodków kuratorskich dla nieletnich i działaniem Aresztu Śledczego w Radomiu.

 

Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwa Sprawiedliwości

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej