Zwycięzcą konkursu pod hasłem „Sportowy Sukces Roku 2016 w Służbie Więziennej” został st. sierż. Tomasz Napierała oddziałowy działu ochrony Zakładu Karnego we Wronkach.

 

W dniu 27 marca br. komisja w składzie:

  • mjr Grzegorz Bajda Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia CZSW  przewodniczący,

Członkowie:

  • płk Włodzimierz Paszkowski  Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego SW,
  • płk Włodzimierz Głuch Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie,
  • ppłk Ryszard Czapracki  Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia SW w Kaliszu,
  • mjr Dariusz Małolepszy Komendant Ośrodka Szkolenia SW w Kulach,
  • mjr Elżbieta Sapieżyńska  st.specjalista  Biura Kadr i Szkolenia CZSW,
  • płk Edmund Matrejek  Przedstawiciel Rady ds. Sportu i Turystyki przy Dyrektorze Generalnym Służby Więziennej,
  • płk w st spocz. Jerzy Powroźnik Przedstawiciel Rady ds. Sportu i Turystyki przy Dyrektorze Generalnym Służby Więziennej,

biorąc pod uwagę sukcesy uzyskane przez nominowanych w 2016 roku z uwzględnieniem osiągnięć z lat ubiegłych oraz plebiscyt internetowy, w głosowaniu jawnym dokonała rozstrzygnięcia Konkursu pt.: „Sportowy sukces roku 2016 w Służbie Więziennej” przyznając:

I miejsce: st. sierż. Tomaszowi Napierale oddziałowemu działu ochrony Zakładu Karnego we Wronkach, OISW Poznań,

II miejsce ex aequo: por. Izabeli Wierzchowskiej głównemu  księgowemu COSSW w Kaliszu,

por. Tomaszowi Szewczakowi st. wychowawcy Zakładu Karnego w  Barczewie, OISW Olsztyn,

III miejsce: st. szer. Pawłowi Sobocie strażnikowi działu ochrony Zakładu Karnego w Krakowie Nowej Hucie, OISW Kraków,

jak też wyróżnienia:                

st. szer. Grzegorzowi Chyżemu mł. wychowawcy działu terapeutycznego Zakładu Karnego  w Nowogardzie, OISW Szczecin,

st. sierż. sztab. Markowi Malskiemu st. oddziałowemu działu ochrony  Aresztu Śledczego w  Prudniku, OISW Opole,

mł. chor. Zbigniewowi  Jasińskiemu st. strażnikowi Zakładu Karnego w Chełmie, OISW Lublin.

         

            Wszystkim nominowanym oraz laureatom  Konkursu pt.: „Sportowy sukces roku 2016 w Służbie Więziennej” Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński, składa serdeczne gratulacje za zaangażowanie i sportową postawę przekładającą się na spektakularne osiągniecia sportowe zarówno rangi międzynarodowej, jak też lokalnej służące zarówno propagowaniu sportu i sportowej rywalizacji, jak też budowanie wizerunku Służby Więziennej.

 

Zespół Prasowy
Centralny Zarząd Służby Więziennej

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej