Służba Więzienna rozpoczyna testowanie nowych kamer nasobnych montowanych do munduru, które maja zwiększyć bezpieczeństwo i komfort pracy funkcjonariuszy.

Jako formacja odpowiedzialna za bezpieczeństwo musimy stale reagować na rozwój technologiczny i posługiwać się nowoczesnym sprzętem zwiększającym bezpieczeństwo  funkcjonariuszy. Taki cel mają rozpoczynające się w wybranych jednostkach testy nowoczesnych kamer nasobnych, których będą używać funkcjonariusze w trakcie codziennej służby.  Podobne rozwiązania stosowane są już przez m.in. przez policję w Wielkiej Brytanii  i Stanach Zjednoczonych. Pod koniec 2016 r. było w użyciu ponad 200 000 kamer, londyńska policja korzysta aktualnie z 22 tys. kamer, a policja z Los Angeles z ponad 7,5 tys.

Początkowo funkcjonariusze mieli wątpliwości co do potrzeby stosowania kamer. Pojawiła się obawa, że wprowadzenie tego typu technologii wpłynie niekorzystnie na ich pracę. Jednak szybko okazało się, że w sytuacjach trudnych do rozstrzygnięcia to właśnie zapis z kamery „stawał w obronie funkcjonariusza” i potwierdzał wykonywanie obowiązków zgodnie z prawem. Natomiast osoba (osadzony, podejrzany itp.) wobec, której prowadzona była „wątpliwa interwencja” okazywała się winna. Funkcjonariusze sami potwierdzają, że dzięki kamerom uniknęli fałszywych oskarżeń i pomówień. Doświadczeni oficerowie mówią wprost: Jeśli twoje działania i reakcje są zgodne z prawem i przepisami nie musisz bać się kamery, ona będzie twoim adwokatem.

 

Osobiste kamery pomogą ocenić jak przebiegała interwencja, czy funkcjonariusz postępował zgodnie z prawem, jak postępował osadzony. Taki dowód będzie rozstrzygający w szczególności w sytuacjach gdy będą wątpliwości czy funkcjonariusz zareagował właściwie. Nagrania z kamer można przedstawić w sądzie, mogą być także materiałem poglądowym dla innych funkcjonariuszy. Nagranie video będzie obiektywnym i wiarygodnym dowodem w sprawach dotyczących m.in. napaści na funkcjonariuszy w trakcie pełnienia służby. Wyposażenie w tego typu urządzenia będzie mieć również walor prewencyjny w stosunku do osadzonych, którzy mając świadomość, że każde ich zachowanie zostanie zarejestrowane przez kamerę, zastanowią się dwa razy zanim podejmą działania niezgodne z prawem.

Kamery można montować za pomocą uchwytów montażowych Rapidlock, na przykład na kamizelce taktycznej, mundurze funkcjonariusza, na pasku spodni, a nawet na koszulce typu t-shirt. Jest zdolna do rejestrowania obrazu w jakości HD o polu widzenia 142 stopnie, w różnych warunkach atmosferycznych – również przy niskim poziomie oświetlenia. Czas nagrywania wynosi do 70 godzin, zależnie od poziomu kompresji. Kamery mogą pracować w ekstremalnych warunkach i pogodzie  (od -20°C do 50°C), są wodoodporne (zanurzenie do 1 m), wstrząsoodporne  (test upadku 180 cm),  odporne na korozję a także całkowicie odporne na kurz.

 

Zespół Prasowy

Centralny Zarząd Służby Więziennej

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej