W sierpniu całą Polskę objęły gwałtowne zjawiska pogodowe, które wyrządziły mnóstwo szkód nad regionami, gdzie miały one najsilniejszy przebieg. Nawałnice, burze z gradobiciem, trąby powietrzne pozostawiły po sobie straszny obraz zniszczeń oraz mnóstwo osób potrzebujących pomocy. Służba Więzienna aktywnie włączyła się do akcji pomocy ofiarom nawałnic.

Służba Więzienna z regionów najbardziej dotkniętych skutkami nieprzewidywalnych zjawisk pogodowych włączyła się do akcji pomocowych. W takich sytuacjach każda para rąk do pracy wydaje się niezbędna. Dyrektorzy zakładów karnych i aresztów śledczych przede wszystkim z okręgów: bydgoskiego, gdańskiego, koszalińskiego, natychmiast nawiązali współpracę z władzami samorządowymi oraz krajowymi oferując swoją pomoc.

Pomoc Służby Więziennej polega przede wszystkim na wytypowaniu i skierowaniu do prac związanych z usuwaniem skutków nawałnic zorganizowanych grup osadzonych. Skazani przede wszystkim usuwają wiatrołomy, drzewa i konary zalegające na chodnikach i ulicach, gałęzie oraz liście utrudniające mieszkańcom poruszanie się po zalanych i zniszczonych posesjach. Prace porządkowe będą trwały jeszcze przynajmniej kilka tygodni i z całą pewnością w miarę zgłaszanych potrzeb, będą do nich kierowani osadzeni. Dotychczas grupa osadzonych z AŚ w Starogardzie Gdańskim wykonywała prace porządkowe w miejscowości Rytel. Osadzeni z Kwidzyna pracują przy pracach porządkowych na drogach należących do gminy. W najbliższym czasie do prac w  dotkniętych nawałnicami Brusach i Sierakowicach  skierowani zostaną osadzeni zakładów karnych w Gdańsku i Wejherowie. Na ternie okręgu bydgoskiego prace porządkowe związane z usuwaniem skutków nawałnic wykonują osadzeni z zakładów karnych w Potulicach i Koronowie. Osadzeni z AŚ w Bydgoszczy, bezpośrednio po przejściu nawałnic, w dniach 11 i 12 sierpnia, pomagali przy rozładunku blisko pół tysiąca plandek przeznaczonych do zabezpieczenia zniszczonego mienia na terenie regionu. Tylko na terenie okręgu poznańskiego do pracy skierowano ponad 50 osadzonych. Więźniowie pracują w gminach: Komorniki, Rokietnica, Gniezno, Września, Rawicz, Śrem i Czerniejewo. Wszyscy dyrektorzy okręgowi Służby Więziennej nawiązali  kontakty z właściwymi miejscowo terenowymi Centrami Zarządzania Kryzysowego w celu zaoferowania pomocy przy usuwaniu skutków gwałtownych zjawisk pogodowych.  Obecnie ponad 120 skazanych z kilku zakładów karnych i aresztów śledczych pracuje przy usuwaniu skutków nawałnic. Do akcji pomocy poszkodowanym włączyli się również funkcjonariusze Służby Więziennej czynnie pomagając potrzebującym m.in. w formie zbiórek najbardziej niezbędnych przedmiotów.

Zespół Prasowy

Centralny Zarząd Służby Więziennej

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej