Sposoby zarządzania zintegrowanymi systemami ochrony, najnowsze rozwiązania w dziedzinie uzbrojenia, ochrony obiektów oraz cyberbezpieczeństwa. To wszystko można było zobaczyć podczas Wschodniej Konferencji i Targów Ochrony Granic. Druga edycja wydarzenia miała miejsce w Lublinie w dniach 23-25 października 2018 roku. W targach uczestniczyła Służba Więzienna.

Targi w Lublinie skupiają i integrują ze sobą instytucje, firmy oraz osoby odpowiedzialne za szeroko rozumiane bezpieczeństwo obywateli oraz państwa. W drugiej edycji wydarzenia uczestniczyły m.in.: wojsko, policja, strażnicy graniczni, funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa oraz Krajowej Administracji Skarbowej. W tym towarzystwie nie mogło zabraknąć Służby Więziennej.

Najnowsze technologie  

Wystawcy biorący udział w targach prezentowali najnowsze rozwiązania oraz światowe trendy, m.in. w zakresie: sposobów zarządzania zintegrowanymi systemami ochrony, uzbrojenia, ochrony obiektów, cyberbezpieczeństwa, lokalizacji oraz innych technologii związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego.

Obecny na targach zastępca dyrektora generalnego Służby Więziennej płk Grzegorz Fedorowicz stwierdził:

Udział Służby Więziennej w tego typu przedsięwzięciach jest niezwykle istotny. Zapoznając się na bieżąco z najnowocześniejszymi technologiami w dziedzinie ochrony i bezpieczeństwa publicznego, formacja nie pozostaje w tyle, tylko się rozwija.    

Czym zajmuje się Służba Więzienna

Swoje stoisko wystawiennicze zaprezentowała również Służba Więzienna. Podczas dnia otwartego, w którym największą liczbę gości stanowili uczniowie klas mundurowych ze szkół średnich, największe zainteresowanie wzbudzała inscenizacja celi mieszkalnej. Wiele pytań skierowanych było do funkcjonariuszy prezentujących broń i wyposażenie oraz elementy Systemu Dozoru Elektronicznego. Zarówno zwiedzający jak i wystawcy interesowali się rekrutacją i możliwościami zatrudnienia w formacji.

Konferencja   

Doskonałym uzupełnieniem targów była konferencja, podczas której teoretycy i praktycy dzielili się swoimi doświadczeniami. Jak wszyscy wspólnie podkreślali tego rodzaju przedsięwzięcia są niezbędne, aby służby mundurowe mogły profesjonalnie realizować swoje zadania oraz w sposób skuteczny zapewniać bezpieczeństwo publiczne.

Zespół Komunikacji Medialnej i Promocji CZSW

Galeria zdjęć

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej