18 sierpnia b.r. z okazji święta Przemienienia Pańskiego funkcjonariusze Służby Więziennej kroczyli w pielgrzymce na Świętą Górę Grabarkę zwaną Górą Krzyży. Pielgrzymowali z prośbą i modlitwą o zdrowie w tych trudnych dla wszystkich czasach, opiekę w codziennej pracy zawodowej oraz w życiu osobistym.

Służba Więzienna od lat uczestniczy w pielgrzymce na Świętą Górę Grabarkę. Uroczystości liturgiczne rozpoczęły się w cerkwi pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach gdzie Arcybiskup Jerzy Prawosławny Ordynariusz WP dziękował przybyłym funkcjonariuszom za trud codziennej służby. Pielgrzymi przeszli kilkanaście kilometrów niosąc krzyż wotywny, który postawiono i poświęcono w intencji mundurowych i ich rodzin. Liczną grupę pątników stanowili funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej, a także żołnierze, policjanci, przedstawiciele Straży Granicznej, Izby Celnej, strażacy, leśnicy oraz delegacje z zagranicy. Wielu pielgrzymom towarzyszyły ich rodziny.

Historia prawosławnej góry

Święta Góra Grabarka to prawosławne miejsce modlitw, gdzie od stuleci podążają pielgrzymi. Zasłynęła w 1710 r., gdy epidemia cholery opanowała Podlasie. Wówczas pewien starzec we śnie dostał objawienia, że ratunek można znaleźć na pobliskim wzgórzu. Wierni poszli za głosem Bożym, przynosząc ze sobą krzyże z prośbą o pomoc i zdrowie. Z modlitwą obmywali się i pili wodę z płynącego tam źródełka. Według kronik archiwalnych ratunek od choroby znalazło wówczas ok. 10 tysięcy osób. W podzięce za zesłany cud zbudowano na tym miejscu drewnianą kapliczkę pw. Przemienienia Pańskiego. Cerkiew była remontowana i dotrwała do 1990 r., kiedy to podpalona spłonęła doszczętnie. W 1998 r. została wyświęcona nowa cerkiew, która na Świętej Górze stoi do dziś. Nad świętym miejscem opiekę sprawują siostry z prawosławnego żeńskiego klasztoru św. Marty i Marii, który powstał na św. Górze Grabarce w 1947 r.

Organizatorem pielgrzymki funkcjonariuszy Służby Więziennej na Świętą Górę Grabarkę był naczelny kapelan więziennictwa Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego ks. dr Andrzej Lewczak, dyrektor okręgowy Służby Więziennej w Białymstoku płk Piotr Kondraciuk, dyrektor aresztu Śledczego w Hajnówce ppłk Roman Paszko.

Zespół Prasowy CZSW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej