1 kwietnia ruszył Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Zachęcamy do wzięcia w nim udziału. Dlaczego? Jest co najmniej kilka powodów.

Spis jest ważny dla nas wszystkich. To podstawie jego wyników tworzone są budżety samorządowe. Stanowi też podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw. Jego wyniki wykorzystywane są przez kluczowe resorty do planowania działań w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, zabezpieczenia społecznego, polityki żywnościowej, finansów, zagospodarowania przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych czy gospodarki wodno-ściekowej.

Jako źródło informacji statystycznych spis ludności jest wykorzystywany przez beneficjentów funduszy europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Wysokość dotacji unijnych czy liczbę miejsc w Parlamencie Europejskim ustala się m.in. w oparciu o liczbę mieszkańców, określonej wynikami ostatniego spisu.

W tym roku dokonujemy samospisu w internecie. Żeby wziąć udział w tym historycznym wydarzeniu (spis odbywa się raz na dziesięć lat) wejdź na stronę spis.gov.pl i odpowiedz na pytania do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

 

A Ty liczysz się dla Polski?

Zespół Prasowy CZSW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej