Służba Więzienna w ścisłym gronie nominowanych do Nagrody BohaterON-y w kategorii „instytucja” oraz w kategorii "nauczyciel". Zagłosuj.

Służba Więzienna otrzymała nominację do Nagrody BohaterONy im. Powstańców Warszawskich w kategorii "instytucja". Kapituła konkursu w ramach nominacji doceniła m.in.: realizację koronowskiego programu resocjalizacji pn. "Włącz z nami historię! Pomóż połączyć pokolenia!". W kategorii "nauczyciel" nominowany jest funkcjonariusz naszej formacji kpt. Sławomir Rafalski z Aresztu Śledczego w Suwałkach.

Nagroda BohaterONy - co to takiego?

Nagroda BohaterONy im. Powstańców Warszawskich ma na celu wyróżnienie osób i instytucji, których działania w szczególny sposób promowały wiedzę o historii Polski XX wieku (lata 1918-1989) oraz edukację historyczno-patriotyczną – w roku obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Ustanowiona została również dla uczczenia pamięci o uczestnikach walk o stolicę – z okazji 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Nagroda nosi imię „Powstańców Warszawskich” po pierwsze dla uczczenia przypadającej w 2019 roku 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, po drugie – z uwagi na ramy czasowe kampanii i wreszcie po trzecie – dla uhonorowania bohaterów walk o stolicę – wyjątkowego Pokolenia Kolumbów, dla którego tradycja, przeszłość i pielęgnowanie historii były i nadal są bardzo ważne.

Co roku firmy, organizacje pozarządowe, instytucje i osoby prywatne podejmują wiele działań pielęgnujących pamięć o historii Polski i jej bohaterach. By pokazać ich pracę oraz jej wyjątkowe efekty, a także zachęcić innych do promocji pięknej i nierzadko trudnej historii Polski FUNDACJA ROSA i FUNDACJA SENSORIA postanowiła ustanowić Nagrodę BohaterONy chcąc zwrócić uwagę społeczeństwa na istotę opowiadania naszej historii przez nas samych.

Laureaci Nagrody zostali wyłonieni w siedmiu kategoriach: firma, instytucja, nauczyciel, osoba publiczna, dziennikarz, organizacja non profit i pasjonat; w każdej z nich trzy wyróżnienia – brązowy, srebrny i złoty BohaterON – przyznają członkowie Kapituły Nagrody; a jedno – Złoty BohaterON Publiczności – przyznają internauci w głosowaniu.

Służba Więzienna w ścisłym gronie nominowanych do Nagrody BohaterONy w kategorii „instytucja”

Służba Więzienna została nominowana za rozbudzanie w osadzonych uczuć patriotycznych, a także kształtowanie wśród nich szacunku do polskiej tradycji, historii i bohaterów wydarzeń sprzed lat. ponieważ za murami więzień edukacja patriotyczna odgrywa szczególną rolę. Rozbudzanie uczuć patriotycznych, kształtowanie szacunku do polskiej tradycji, a także promocja aktywnej postawy obywatelskiej – tego typu działania w znaczny sposób wspierają proces resocjalizacji osób pozbawionych wolności i pomagają przygotować je do uczestnictwa w życiu publicznym po opuszczeniu jednostki, co może być ważnym czynnikiem zmniejszającym ryzyko powrotu osadzonych na drogę przestępczą. Z tego też względu kadra penitencjarna i terapeutyczna w wielu zakładach karnych na terenie kraju wprowadza do programów resocjalizacji autorskie projekty z zakresu edukacji historyczno-patriotycznej. Osadzeni z zakładów karnych w różnych częściach Polski – Kluczborku, Koronowie, Koszalinie, Warszawie i innych – wykonują kartki i piszą listy do kombatantów, spotykają się ze świadkami wydarzeń sprzed lat czy biorą udział w lekcjach historii przybliżających im wojenną rzeczywistość. Dzięki temu mogą doświadczyć, co to niepodległość, a także zrozumieć, że nie jest to wartość dana raz na zawsze, że wiele pokoleń musiało o nią walczyć, poświęcając siebie i swoich bliskich. Jednym z licznych przykładów tego typu działań jest autorski program „Włącz z nami historię! Pomóż połączyć pokolenia” realizowany przez Zakład Karny w Koronowie. W jego ramach więźniowie nie tylko co roku własnoręcznie wykonują kartki do Powstańców Warszawskich, ale również rozwijają swoje talenty plastyczne (wykonując portrety uczestników walk o stolicę) i muzyczne (nagrywając płytę z aranżacją piosenek powstańczych). Funkcjonariusze uwrażliwiają osadzonych na piękno literatury okresu wojny, propagując czytelnictwo poezji i prozy, a także organizują spotkania ze świadkami historii. Jednostkę odwiedziła m.in. Pani Urszula Tauer, ps. „Ala”, uczestniczka Powstania Warszawskiego.

Kpt. Sławomir Rafalski w ścisłym gronie nominowanych do Nagrody BohaterONy w kategorii „nauczyciel”

Starszy wychowawca działu penitencjarnego w Areszcie Śledczym w Suwałkach jest współautorem komiksu poświęconego Obławie Augustowskiej pt. „Zabrane Życia 1945", do którego wstęp napisał Minister Edukacji Narodowej – Dariusz Piontkowski. Komiks trafił już do polskich szkół. Funkcjonariusz naszej formacji otrzymał nominację m.in. za działania w zakresie kulturalno-oświatowym, podejmowanie licznych inicjatyw o charakterze edukacji historycznej i patriotycznej w środowisku penitencjarnym. Od wielu lat podejmuje liczne inicjatywy i działania o charakterze edukacji historycznej i patriotycznej. Jego działalność – w głównej mierze skupiona na resocjalizacji osadzonych – wykracza również poza mury aresztu.

Nagrody Kapituły i Internautów. Kiedy głosować?

Wyboru laureatów w każdej kategorii dokonała Kapituła złożona z przedstawicieli polskiego rządu, historyków, osób publicznych, środowisk kombatanckich oraz ambasadorów kampanii. Dziś ogłoszono laureatów. Wpływ na wyniki będą mieli jednak także internauci, którzy od 14 września do 14 października mogą głosować przez formularz dostępny na stronie www.bohateron.pl.

Zachęcamy do glosowania na naszą formację oraz naszego funkcjonariusza!

Spot promujący nagrodę https://bohateron.pl/o-nas/o-akcji/#previousVideo

 

Zespół Prasowy

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej