Szereg kampanii edukacyjno-informacyjnych, które Służba Więzienna proponuje społeczeństwu pokazują formację, jako wielowymiarową instytucję, która poza wykonaniem kary pozbawienia wolności jest gotowa również prowadzić działalność edukacyjno-profilaktyczną.

Okręgowe inspektoraty stworzyły długofalowe kampanie, które skupiają się na przedstawieniu problemu i zaproponowaniu jego mądrego rozwiązania. Są skierowane do różnych grup: uczniów, rodziców, ale także i do przyszłych kierowców, kierowców z wieloletnim doświadczeniem oraz do ogółu społeczeństwa.

Znaczna część kampanii opiera się na świadectwie osadzonego, który w zależności od tematyki kampanii opowiada o swoich negatywnych decyzjach
 i o ich konsekwencjach. Część zajęć odbywa się na terenie więzień podległych inspektoratowi, część zajęć odbywa się na terenie szkół, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego czy domów kultury.

Profilaktyka i edukacja młodzieży

Nie bierz ze mnie przykładu…

Funkcjonariusze we współpracy ze środowiskiem lokalnym (urzędami miast
i dzielnic, starostwami, szkołami ponadpodstawowymi) realizują projekty edukacyjno-profilaktyczne skierowane do młodzieży. Głównym celem projektów są działania prewencyjne: ograniczenie przestępczości nieletnich poprzez wskazanie młodym ludziom konsekwencji wyborów życiowych, które niekiedy mogą skończyć się złamaniem prawa, popadaniem w uzależnienia i w rezultacie realną groźbą długoletniego więzienia.

Inspektorat olsztyński wraz z partnerami realizują projekt profilaktyczno-resocjalizacyjny „Więzienny przykład..." skierowany do szerokiej społeczności akademickiej, szkolnej, słuchaczy Akademii Trzeciego Wieku, wychowanków domów dziecka, podopiecznych zakładów poprawczych oraz skazanych. Mazowiecki inspektorat wspólnie z policją realizuje od 2012 roku „Więzienie - stracony czas”. Do końca 2018 roku w projekcie uczestniczyło 90 tys. uczniów.

Kampania „Ty decydujesz” krakowskiej Służby Więziennej realizowana jest od 2016 roku i obejmuje edukację obywatelską, prawną, profilaktykę uzależnień oraz profilaktykę zachowań przestępczych. Kampania zakłada współprowadzenie zajęć edukacyjnych na terenie szkoły przez funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz Straży Miejskiej. Również bytomska kampania „To be free”, sosnowiecka kampania „Na zakręcie”, „Edukacja w mundurze” – kampania realizowana przez Zakład Karny w Przytułach Starych oraz „Głos zza krat” poznańskiej Służby Więziennej stawiają na profilaktykę zachowań przestępczych u nieletnich.  Zasadniczym tematem jest przedstawienie więzienia, jako wynik najgorszego z możliwych wyborów życiowych.

Narkotyki, jako największe zagrożenie XXI wieku

Celem kampanii „Świadectwo – nie lekceważ potęgi ciemnej strony mocy”, realizowanej przez mazowiecką Służbę Więzienną jest przygotowanie młodzieży na pierwszy kontakt z narkotykami lub nowymi substancjami psychoaktywnymi oraz ochrona ich przed podejmowaniem ryzykownych zachowań, które mogą prowadzić do uzależnień, demoralizacji oraz utraty zdrowia i życia.  Spotkania w ramach kampanii „Wolność się opłaca – żyj bez dopalacza” również mają na celu wskazanie młodym ludziom, jakie zagrożenia niosą ze sobą substancje niewiadomego pochodzenia i składu, popularnie nazywane dopalaczami. Cieszyńska kampania „Zdrowy tryb życia bez narkotyków i przemocy” stawia na promowanie wzorców zdrowego trybu życia, min. aktywności ruchowej, wolności od nałogów oraz promowanie zasad kulturalnego dopingu i rywalizacji w duchu fair play.

Akcja - Dni trzeźwości. Podczas corocznych akcji na przełomie kwietnia i maja funkcjonariusze działu terapeutycznego dla uzależnionych od alkoholu
z Zakładu Karnego Nr 2 w Grudziądzu prowadzą zajęcia profilaktyczno-edukacyjne wśród młodzieży grudziądzkich szkół.

Edukacyjnie

„Ze sztandarem i z dumą” to kampania realizowana przez rzeszowski inspektorat. Adresowana jest do młodzieży szkół, które wystawiają poczty sztandarowe bądź delegacje - w ramach państwowych lub kościelnych uroczystości. Przeprowadzane są również szkolenia z zakresu musztry ceremonialnej dla pododdziałów honorowych (np. drużyn harcerskich, …).

Zajęcia są organizowane przy wsparciu Podkarpackiego Kuratora Oświaty i Komendanta Chorągwi Podkarpackiej Związku Harcerstwa Polskiego.
W projekcie uczestniczyło już 450 uczniów i opiekunów z 40 szkół.

OISW w Szczecinie jest partnerem projektu realizowanego przez Wyższą Szkołę Humanistyczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie – „Akademia Szlifowania Diamentów”.  Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. W ramach cyklicznych spotkań prelekcje z różnych dziedzin wygłaszają przedstawiciele świata nauki oraz szeregu instytucji publicznych i samorządowych. W trakcie spotkań omawiana jest tematyka procesu resocjalizacji i readaptacji społecznej skazanych. Stanowią one również okazję do zaprezentowania młodym słuchaczom specyfiki pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej, celów i zadań formacji oraz jej znaczenia w systemie bezpieczeństwa państwa. Odbyły się dwie edycje, w których wzięło udział 120 uczestników.

„Droga do świadomości” – białostocka kampania kierowana do młodzieży klas mundurowych mająca na celu kształtowanie świadomości społecznej potrzeby przestrzegania norm prawnych, w kontekście konsekwencji karnych wynikających z ich łamania, oraz wiedzy o istocie roli społecznej pełnionej przez Służbę Więzienną.

Praca na rzecz dzieci

Projekt pt. "Nie pozwól mi zniknąć" realizowany przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Szczecinie ma za zadanie przede wszystkim uwrażliwić rodziców na sygnały ostrzegawcze wysyłane przez ich pociechy mogące świadczyć o problemach, na które warto zwrócić uwagę. Chwila refleksji, którą daje projekt może mieć istotne znaczenie w umiejętności dostrzegania sygnałów wysyłanych przez dziecko. W ramach kampanii przedstawione są praktyczne sposoby na ulepszenie relacji między rodzicem a dzieckiem. Proponowana jest również metoda Porozumienia Bez Przemocy, (NVC) jako sposób na lepsze komunikowanie się, a tym samym na budowanie bezpiecznej więzi.

Piłeś? – nie jedź!

„Poznaj i zrozum ryzyko”, „Spowiedź drogowego zabójcy”, „Świadomy kierowca” czy „Raz, dwa, trzy …zginiesz TY!” na Mazowszu oraz „Nie kręć za kółkiem" w Mościcach to kampanie, których celem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez uświadamianie społeczeństwu różnego rodzaju ryzyka w ruchu drogowym oraz konsekwencji złych decyzji.

Projekty skierowane są do młodych kierowców, osób redukujących punkty karne, piratów drogowych, którzy stanowią w ruchu drogowym grupę podwyższonego ryzyka ze względu m.in. na skłonność do jazdy z nadmierną prędkością oraz do osób jeżdżących pod wpływem alkoholu i środków odurzających. Od początku trwania kampanii zostało przeszkolonych ponad 4 tys. osób. Pakiety edukacyjne w postaci filmu oraz scenariuszy zajęć wykorzystane mogą być wszędzie, gdzie jest możliwość zinstytucjonalizowanego dotarcia do młodych ludzi. Są to przede wszystkim zainteresowane bezpieczeństwem szkoły ponadgimnazjalne, uczelnie, centra kształcenia ustawicznego oraz ośrodki szkolenia kierowców.

Przeciwko wykluczeniu

Czy resocjalizacja zbuntowanej, groźnej kobiety przestępcy jest możliwa? Czy skazane kobiety mogą zacząć życie od nowa? Kampania społeczna „A co jest Twoim więzieniem?” ma ukazać, że za kratami przebywają więźniarki, które mają marzenie wrócić do społeczeństwa i zacząć wszystko od nowa.

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie został partnerem kampanii społecznej "A co jest Twoim więzieniem" zainicjowanej przez redakcję serwisu www.tebaby.pl.

Celem kampanii jest zwrócenie uwagi, że skazane kobiety są integralną częścią społeczeństwa i po odbyciu kary pozbawienia wolności do tego społeczeństwa wrócą oraz ułatwienie readaptacji społecznej więźniarkom poprzez zmianę ich własnego postrzegania siebie, umocnienie ich w opinii, że pomimo pobytu w więzieniu mogą zmienić swoje życie, co pomoże zmniejszyć powrotność do przestępstwa.

Dla społeczeństwa

„Bezpieczni w Służbie i w Pracy” jest ogólnopolską kampanią społeczną, realizowaną przez funkcjonariuszy Służby Więziennej, skierowaną
do pracowników i przedstawicieli administracji publicznej. Jej celem jest wyposażenie uczestników w podstawową wiedzę i umiejętności mogące pomóc im bezpieczniej wykonywać swoje codzienne obowiązki.

Stowarzyszenie Dom Bezpieczny i Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie rozpoczęli wspólne kampanie społeczne #PoznajZłodzieja!
i „#Poznajsąsiada”. Do dyskusji na temat bezpieczeństwa został zaproszony Andrzej Zawodowiec, skazany za włamania. Któż, bowiem, jak nie specjalista w zakresie pokonywania zabezpieczeń antywłamaniowych, obiektywnie i merytorycznie przedstawi ich słabe punkty? O metodach zabezpieczenia domu i uchronienia się przed włamywaczem opowiadają eksperci - funkcjonariusze Służby Więziennej. Celami kampanii są edukacja społeczeństwa poprzez świadectwo osadzonego skazanego za włamania oraz resocjalizację skazanych, którzy chociaż w części mogą spłacić dług wobec społeczeństwa

„S.O.S. przeciw handlarzom i łowcom dusz” to kampania społeczna, której celem jest uświadomienie zagrożenia XXI wieku, jakim jest handel ludźmi
i współczesne niewolnictwo. Kampania jest realizowana przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie, Komendę Stołeczną Policji, Nadwiślański Oddział Straży Granicznej, organizację charytatywną Armia Zbawienia oraz Gazetę Codzienną Fakt pod honorowym patronatem Ambasady Wielkiej Brytanii w Polsce.

Podsumowując, realizowane przez Służbę Więzienną kampanie mają za zadanie doprowadzenie do wzrostu wiedzy, zmiany myślenia, zachowania wobec określonego problemu społecznego lub do rozwiązywania problemu społecznego blokującego osiąganie dobra wspólnego. Kilkoma kampaniami nie rozwiążemy jednak wszystkich problemów świata, ale możemy zwrócić uwagę na jeden z nich a dzięki zaangażowaniu funkcjonariuszy Służby Więziennej i naszych partnerów robimy coś dobrego.

Więcej o kampaniach na stronie:https://www.sw.gov.pl/dzial/kampanie-spoleczne

BDG

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej