Poznanie osobowości więźniów, przyczyn wejścia przez nich w konflikt z prawem oraz zasobów, które mogą stanowić punkt zaczepienia dla oddziaływań resocjalizacyjnych - to tylko niektóre z zadań, jakie ma na celu przeprowadzenie skutecznej diagnozy psychologicznej. W 2016 roku w więziennych Ośrodkach Diagnostycznych w całej Polsce, sporządzono ponad 1500 indywidualnych diagnoz oraz orzeczeń psychologiczno – penitencjarnych.

Praca od pierwszego dnia

Praca z osobą pozbawioną wolności rozpoczyna się już w pierwszym dniu przekroczenia przez nią murów więzienia. Prawidłowo dokonane rozpoznanie diagnostyczne jest niezbywalnym warunkiem właściwego doboru skutecznych oddziaływań resocjalizacyjnych. Wstępnej diagnozy skazanego dokonuje psycholog penitencjarny już w pierwszych dniach jego pobytu w warunkach izolacji. Najczęściej dotyczy ona aktualnego stanu psychicznego ale także takich informacji jak leczenie psychiatryczne, uzależnienia czy skłonność do autoagresji. Wstępne rozeznanie pozwala na podjęcie decyzji dotyczącej odpowiedniego zakwaterowania oraz określenie podstawowych potrzeb w zakresie resocjalizacji. W sytuacji gdy psycholog penitencjarny lub wychowawca stwierdzą, iż ze względu na prezentowane zaburzenia, cechy osobowości lub występujące problemy skazany wymaga pogłębionej diagnozy psychologicznej kierowany jest on na badania do Ośrodka Diagnostycznego. 

Ośrodki Diagnostyczne

Więcej

Zespół Prasowy

Centralny Zarząd Służby Więziennej

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej