Odznaki "Semper paratus" (z łaciny: "zawsze gotowy") odebrali w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie funkcjonariusze tamtejszego Zakładu Karnego. To odznaczenia resortowe, przyznawane pracownikom i funkcjonariuszom Służby Więziennej, którzy wykazali się odwagą i poświęceniem. Wręczono im je za pomoc, jaką okazali wdowie po szer. Piotrze Radzkim, tragicznie zmarłym strażniku działu ochrony iławskiego ZK o czym pisaliśmy na naszej stronie internetowej w marcu br. Decyzję o ich wyróżnieniu podjął gen. Jacek Kitliński - Dyrektor Generalny Służby Więziennej.

Koledzy zmarłego niedawno funkcjonariusza Zakładu Karnego w Iławie spontanicznie i całkowicie dobrowolnie pospieszyli z pomocą jego rodzinie. Mimo że tragicznie zmarły funkcjonariusz pracował w ZK w Iławie zaledwie pół roku to zjednał sobie wielu kolegów. Wcześniej był żołnierzem, który dwukrotnie uczestniczył w misjach w Iraku. W społeczności Rudzienic dał się poznać, m.in. jako aktywny druh Ochotniczej Straży Pożarnej, co podkreślali strażacy z tej miejscowości pomagający przy pracach porządkowych po remoncie. Cała akcja pomocowa została zainicjowana i zorganizowana przez Przewodniczącego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa przy Zakładzie Karnym w Iławie Edwarda Jasika, który chciał w ten sposób pomóc rodzinie zmarłego funkcjonariusza.

Zawsze gotowi, zawsze na straży

W ciągu zaledwie 7 dni dokonali prawdziwej przemiany w domu, który wymagał gruntownego i fachowego remontu. Funkcjonariusze pracowali tam praktycznie bez przerwy.  Gdy jedni realizowali swoje zadania służbowe w jednostce, inni w swoim wolnym czasie remontowali dom rodziny tragicznie zmarłego kolegi. I tak w kolejne dni oraz noce wyłaniały się efekty ich wytężonej i wymagającej wielu praktycznych umiejętności pracy, by ostatecznie po zakończonym remoncie móc przekazać budynek wdowie po ś.p. Piotrze.

Dostrzeżeni, wyróżnieni

Bezinteresowną pomoc dostrzegli przełożeni funkcjonariuszy, którzy wystąpili z wnioskiem o nagrodzenie zaangażowanych w działania pomocowe. Dyrektor Generalny Służby Więziennej przychylił się do wniosku. Na mocy tej decyzji odznaczenia "Semper paratus" otrzymali:  Edward Jasik - przewodniczący Zarządu Terenowego w Iławie NSZZiPW, st. sierż. Paweł Dunajski - oddziałowy działu ochrony, st. sierż. Robert Kasprowicz - starszy oddziałowy działu ochrony, st. sierż. Krzysztof Krezymon - starszy referent działu kwatermistrzowskiego, st. sierż. Rafał Ozirof - oddziałowy działu ochrony, sierż. Tomasz Rodak - starszy strażnik działu ochrony, st. kpr. Piotr Wiśniewski - starszy strażnik działu ochrony, sierż. sztab. Mariusz Juńczyk - starszy oddziałowy działu ochrony. Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się w sposób szczególnie uroczysty,  podczas sesji Rady Powiatu Iławskiego. "Semper Paratus" odebrali z rąk ppłk Elżbiety Jankowskiej - Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie przy współudziale Marka Polańskiego - starosty Powiatu Iławskiego. Pomoc potrzebującej rodzinie jest realizowana również obecnie, m.in. w postaci szerokiej akcji charytatywnej, np. ostatnio przy okazji Świąt Wielkiej Nocy.

Zespół Komunikacji Medialnej CZSW

zdjęcia: mjr Jarosław Witek

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej