Bezpieczeństwo statyczne i dynamiczne w jednostkach penitencjarnych - to hasło IV Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej SECURITECH, która odbyła się w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w dniach 22-23 maja 2018 r.

Szeroko rozumiane bezpieczeństwo jednostek penitencjarnych, zarówno w warunkach codziennej pracy, jak i w sytuacjach nagłych zdarzeń, było tematem licznych prelekcji merytorycznych, ale także wystaw i prezentacji urządzeń, pokazów specjalnych oraz spotkań z ekspertami w punktach konsultacyjnych.

Konferencja była także odpowiedzią na realizowany obecnie Program modernizacji Służby Więziennej. Dwudniowe spotkanie sprzyjało wymianie wiedzy i doświadczeń pomiędzy funkcjonariuszami służb mundurowych, środowiska akademickiego i ekspertów zajmujących się zabezpieczeniami technicznymi.

Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęli: Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro oraz Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonali Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu płk Ryszard Czapracki oraz Prezes Zarządu Euro-Media Katarzyna Polesińska. Centralny Zarząd Służby Więziennej reprezentowali: płk Zbigniew Gospodarowicz, Dyrektora Biura Ochrony i Spraw Obronnych i dr inż. Andrzej Pawlak, Dyrektor Biura Informatyki i Łączności.

Wymiana wiedzy i doświadczeń

W konferencji wzięli udział funkcjonariusze Służby Więziennej, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Straży Miejskiej, Wojskowej Komendy Uzupełnień oraz Żandarmerii Wojskowej.

Podczas dwudniowych obrad obok paneli naukowo-technicznych, odbywały się specjalistyczne warsztaty prowadzone przez firmy wystawiennicze. W pawilonie usytuowanym na placu apelowym ośrodka, trwały pokazy innowacji technicznych z dziedziny ochrony penitencjarnej oraz ochrony obiektów o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa, przygotowane przez 35 różnych firm - dostawców systemów i urządzeń oraz dedykowanych rozwiązań. Spotkania ze specjalistami miały na celu uświadamianie konieczności dopracowania niektórych rozwiązań pod indywidualne potrzeby klienta – Służbę Więzienną. Wystąpienia partnerów technicznych były odpowiedzią na wiele wyzwań stojących przed naszą formacją w zakresie wsparcia technicznego jej działalności.

Pokaz współdziałania służb

Dużym zainteresowaniem uczestników cieszył się pokaz współdziałania służb, w którym brali udział funkcjonariusze reprezentujący: Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Wydział Zabezpieczenia Działań Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim, Grupa Interwencyjna Służby Więziennej z Poznania wraz z funkcjonariuszami Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Poznaniu, Aresztu Śledczego w Poznaniu, Zakładu Karnego we Wronkach, Zakładu Karnego w Rawiczu, a także wykładowcy Zakładu Technik Interwencyjnych i Szkolenia Strzeleckiego Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu i funkcjonariusz działu szkolenia i tresury psów służbowych z Zakładu Karnego w Czarnem.

WIĘCEJ

Zespół Komunikacji Medialnej i Promocji, CZSW

Zdjęcia: COSSW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej