14 września 2018 roku w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie odbyło się rozstrzygnięcie XXIV edycji Konkursu poezji więziennej. Przed ogłoszeniem wyników konkursu odsłonięto tablicę upamiętniającą 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wymiar patriotyczny uroczystości

Uroczystości rozpoczęły się przed budynkiem aresztu, gdzie dokonano odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamiątkowej ufundowanej przez funkcjonariuszy, pracowników i emerytów krasnostawskiej jednostki w celu uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Odsłonięcia tablicy dokonała Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Teresa Hałas wraz z Dyrektorem Aresztu Śledczego w Krasnymstawie ppłk Anną Adamską, poświęcenia tablicy dokonał ks. Prałat Henryk Kapica proboszcz parafii pw. Świętego Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie.

Resocjalizacja przez poezję…

Celem konkursu jest wzbudzanie wśród osadzonych aktywności, rozwój zainteresowań, inspirowanie do twórczego myślenia oraz oddziaływanie wychowawcze poprzez sztukę. Tematyka nadsyłanych prac jest różnorodna, od osobistych refleksji na temat wiary, przemijania, tęsknoty do szarego życia więziennego. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 1994 roku, z inicjatywy płk. Artura Nowosada, na ówczesne czasy było to swoiste novum w skali penitencjarnej Polski. Konkurs wpisał się na trwałe w kalendarz imprez kulturalnych polskiego więziennictwa. Tradycją stało się ogłaszanie konkursu wiosną, a jego uroczyste rozstrzygnięcie odbywa się na początku września. Duża liczba nadsyłanych prac oraz korespondencja od osadzonych świadczą niewątpliwie o popularności konkursu. Dwudziestoczteroletnia już tradycja przedsięwzięcia sprawia, że wciąż jest to atrakcyjna forma kontaktu ze sztuką dla osób przebywających w warunkach izolacji penitencjarnej. Klimat konkursu powoduje, że od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Dotychczas wzięło w nim udział ponad pięć tysięcy osób pozbawionych wolności, które stworzyły blisko dwadzieścia tysięcy wierszy. Potwierdza to, że działalność kulturotwórcza, może odbywać się również w więzieniu. Tworzenie poezji, do czego stymuluje konkurs, jest ważnym elementem resocjalizacji. Sprawia, że więźniowie nie czują się wykluczeni ze społeczeństwa i rozwijają się duchowo. Konkurs ma sens terapeutyczny, ale też głęboko humanistyczny, pozwala biorącym w nim udział na autorefleksję, rozpoznanie świata wartości i godności ludzkiej.

Patronat konkursu

Tegoroczną edycję konkursu swoim patronatem objęli: Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Teresa Hałas, Członek Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, Dyrektor Generalny Służby Więziennej oraz Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.

Uczczenie pamięci pomysłodawcy i inicjatora konkursu

Pomysłodawcą krasnostawskiego konkursu poezji więziennej był śp. płk Artur Nowosad. 5 września br. jury konkursu podjęło jednogłośnie uchwałę o nadaniu konkursowi jego imienia.

Śp. płk Artur Nowosad służbę w Służbie Więziennej rozpoczął w 1988 roku na stanowisku wychowawcy działu penitencjarnego Aresztu Śledczego w Krasnymstawie. Następnie przez długie lata był kierownikiem tego działu. Od 2002 roku zajmował stanowisko specjalisty ds. penitencjarnych w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Lublinie, następnie został mianowany na stanowisko zastępcy dyrektora początkowo Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim, następnie zaś Aresztu Śledczego w Lublinie. Poza służbą z pasją oddawał się działalności społecznej i dziennikarskiej. Był krasnostawskim samorządowcem, pełnił funkcję radnego. Jako dziennikarz był autorem licznych artykułów popularnych i naukowych, dotyczących także więziennictwa. W dniu 18 marca 2015 roku zginął tragicznie w zamachu terrorystycznym, zastrzelony w muzeum Bardo w Tunisie.

Wyniki i więcej o kokursie

Zespół Komunikacji Medialnej i Promocji CZSW

Zdjęcia: mł. chor. Magdalena Łukowiec, szer. Bartłomiej Suryś

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej