W Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL odbyły się uroczystości upamiętniające 41. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Służbę Więzienną reprezentował gen. Jacek Kitliński, Dyrektor Generalny Służby Więziennej wraz ze swoimi zastępcami: płk. Krzysztofem Stefanowskim i płk. Piotrem Sękowskim. W obchody włączyli się funkcjonariusze w całym kraju.

Uroczyste obchody rocznicowe rozpoczęły się mszą świętą w intencji ofiar stanu wojennego, więzionych i pokrzywdzonych w latach 1981-1989. Liturgii przewodniczył biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz.

Pod murem pamięci „Zginęli za wolną Polskę 1981-1989” znajdującym się na dziedzińcu Muzeum zostały złożone wieńce i wiązanki kwiatów, a następnie wręczono Krzyże Wolności i Solidarności. Uroczystości zakończył recital Janusza Radka, który wykonał piosenki z lat 80. ub. wieku. Niezwykle poruszający koncert „Biało-czerwona wolność” upamiętniał ofiary stanu wojennego.

13 grudnia 1981 r. Rada Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wprowadziła stan wojenny na obszarze całego państwa. Powstała samozwańcza Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego na czele z gen. Wojciechem Jaruzelskim, jako organ administrujący krajem poprzez użycie wojska, milicji, Służby Bezpieczeństwa. Rozpoczęły się aresztowania i szykany przeciwników komunistycznej władzy. W konsekwencji ogłoszonego niezgodnie z konstytucją stanu nadzwyczajnego internowano ponad 10 tysięcy działaczy opozycji antykomunistycznej, tysiące kolejnych było inwigilowanych i zastraszanych. Internowano przywódców NSZZ "Solidarność", a sam związek został zdelegalizowany. Co najmniej kilkadziesiąt osób straciło życie. Miejsca internowania i odosobnienia zlokalizowane były również na terenie wielu zakładów karnych i aresztów śledczych.

13 grudnia br. przedstawiciele jednostek penitencjarnych w całym kraju upamiętnili ofiary wydarzeń sprzed 41 lat. Symboliczne kwiaty i znicze były też składane pod tablicami znajdującymi się na więziennych murach.

Funkcjonariusze zadbali o to, aby prawda historyczna dotarła do osób pozbawionych wolności. Opowiadali o stanie wojennym na wiele sposobów, m.in. podczas pogadanek, przez gazetki umieszone na tablicach oddziałowych czy podczas audycji emitowanych w radiowęzłach.

Zespół Prasowy CZSW

zdjęcia Piotr Kochański

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej