Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński wizytował Oddział Zewnętrzny w Dobrowie na terenie którego trwa przebudowa i rozbudowa hali produkcyjnej. W hali docelowo zatrudnionych zostanie ponad 40 osadzonych. Wizyta miała miejsce w dniu 16 lutego br.

Na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Koszalinie planowana jest budowa lub rozbudowa pięciu hal produkcyjnych, w których zatrudnienie znajdą więźniowie. Wizyta Dyrektora Generalnego Służby Więziennej miała charakter roboczy i związana była przede wszystkim z zapoznaniem się z realizacją postępu prac związanych z nową inwestycją. Gen. Jacek Kitliński wraz z Dyrektorem Okręgowym Służby Więziennej w Koszalinie ppłk. Piotrem Warenikiem spotkali się z inwestorem zewnętrznym, który zatrudniał będzie osadzonych. Gruntowna rozbudowa hali związana jest przede wszystkim z koniecznością dostosowania linii produkcyjnych do nowoczesnych wymogów i standardów w produkcji stolarki okiennej, co pozwoli osadzonym zdobyć specjalistyczne umiejętności, które będą mogli wykorzystać po wyjściu na wolność. Rozbudowa hali została dofinansowana ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy w kwocie ponad 2,5 miliona złotych. Docelowo hala będzie miała powierzchnię prawie 3000m2, a zakończenie jej rozbudowy planowane jest na wrzesień 2017 roku.

Zespół Prasowy
Centralny Zarząd Służby Więziennej

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej