W jednostkach penitencjarnych pracuje prawie 700 psychologów. Są integralną częścią zespołu penitencjarnego. Diagnoza, interwencja psychologiczna, psychoedukacja i terapia – to główne obszary działalności więziennego psychologa. Jego rola rozpoczyna się z chwilą przekroczenia przez osadzonego bramy więzienia.

Interwencja i wsparcie

Wsparcie w pierwszych tygodniach pobytu osadzonego w warunkach izolacji to bardzo ważne zadanie psychologa nie tylko pracującego w areszcie śledczym. Psycholog pomaga uporać się z silnymi emocjami, poczuciem niesprawiedliwości, lęku, oswoić z kryzysem. Wspiera i pomaga w bieżącym zaplanowaniu przez skazanego dalszego pobytu w jednostce penitencjarnej. Jest też tą osobą, która towarzyszy skazanemu w sytuacjach trudnych czy nagłych. W tym obszarze nie ma większych różnic pomiędzy problemami osób pozbawionych wolności, a tymi po drugiej stronie muru.

Badanie i diagnoza

Ważną część pracy psychologa stanowi diagnoza psychologiczna i współpraca z innymi specjalistami. Psycholodzy zatrudnieni w ośrodkach diagnostycznych sporządzają badania, które służą całościowej ocenie funkcjonowania skazanych i są pewnym drogowskazem dla kadry więziennej, w jaki sposób efektywnie z nimi pracować. Niezależnie od miejsca pełnienia służby psycholodzy dokonują diagnozy skazanego w obszarze intelektualno-poznawczym i osobowościowym.

Psychoedukacja i terapia

Poza diagnozą i interwencją psychologiczną psycholog to osoba, która samodzielnie lub w zespole prowadzi działania służące readaptacji społecznej skazanych. Ci lekarze dusz, jak zwykło się mawiać o psychologach, prowadzą znane i uznane programy skierowane do osób z konkretnymi deficytami (jak Duluth, Art) bądź też programy autorskie. Pracują na oddziałach terapeutycznych, prowadzą psychoedukację oraz specjalistyczne szkolenia dla kadry więziennej.

Praca nie dla każdego

Praca psychologa więziennego wymaga szczególnych predyspozycji osobowościowych. Jako osoba pracująca w sposób szczególny z ludźmi, powinien mieć dobrze wykształcone kompetencje psychospołeczne i inteligencję emocjonalną. W tej pracy umiejętności interpersonalne odgrywają ogromną rolę. Trzeba również potrafić działać pod wpływem stresu i pod presją czasu.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Psychologa przypadającego 21 lutego, wszystkim psychologom życzymy radości i spełnienia w życiu prywatnym i zawodowym.

Zespół Prasowy CZSW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej