Z roku na rok coraz więcej osób trafia do więzienia za przestępstwa związane z narkotykami. W 2017 r. (czerwiec) osadzonych na mocy Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii było 3055, w 2018 już 3220, w czerwcu 2019 roku to 3563 osoby.

Zatrważające statystyki

Czas wakacji, urlopów sprzyja eksperymentowaniu ze środkami psychoaktywnymi. Powrót do pracy, szkoły, do obowiązków powoduje często potrzebę dopingu, nie zawsze w akceptowalny sposób. W mediach często pojawiają się zdarzenia z ratowania, nie tylko ludzi młodych ale również dorosłych, które zażyły substancje psychoaktywne. Często te sytuacje kończą się śmiercią.

Według informacji podanych przez GUS w Polsce wzrasta liczba przypadków zatruć i śmierci z powodu użycia opioidów, zawartych w tzw.dopalaczach. Tylko w 2018 roku odnotowano 162 zgony spowodowane  zażyciem nowych narkotyków. W ubiegłym roku nastąpiła również zmiana prawna, która zrewolucjonizowała podejście do nowych narkotyków. Spowodowała ona między innymi całkowitą likwidację sklepów stacjonarnych oraz kryminalizację na równi z tradycyjnymi narkotykami środków psychoaktywnych nazywanych popularnie dopalaczami.

Praca nie tylko w więzieniu

Funkcjonariusze Służby Więziennej na co dzień pracują z osobami uzależnionymi i widzą do czego może doprowadzić zażywanie narkotyków. Dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom młodych ludzi Służba Więzienna, od września, rozpocznie kolejne edycje kampanii profilaktyczno-edukacyjnych skierowanych do młodzieży i rodziców o tematyce dotyczącej przede wszystkim szkodliwości zażywania środków psychoaktywnych jak również podejmowania nieprzemyślanych, ryzykowanych zachowań:

Program profilaktyczny „Świadectwo – nie lekceważ potęgi ciemnej strony mocy” - Celem tego przedsięwzięcia jest przygotowanie młodzieży na  kontakt z narkotykami lub nowymi substancjami psychoaktywnymi oraz ochrona ich przed podejmowaniem ryzykownych zachowań, które mogą prowadzić do uzależnień, demoralizacji oraz utraty zdrowia i życia. Rodzicom należy pokazać i uświadomić wagę zagrażania, nauczyć ich jak rozpoznawać zagrożenie i jak nie dać się oszukać.

„Więzienie – stracony czas”, skierowany do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, świetlic środowiskowych oraz placówek wychowawczych. Głównym celem projektu są działania prewencyjne: ograniczenie przestępczości nieletnich poprzez wskazanie młodym ludziom konsekwencji wyborów życiowych, które niekiedy mogą skończyć się złamaniem prawa, popadnięciem w uzależnienia i w rezultacie realną groźbą długoletniego więzienia.

„Poznaj i zrozum ryzyko” - o odpowiedzialności, ochronie i zachowaniu uczestników ruchu drogowego. To tematy jakie poruszane są na spotkaniach szkołach. Wśród prelegentów zawsze jest skazany za jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków, który szczegółowo opisuje swoją sytuację oraz innych młodych osób, obecnie przebywających w zakładach karnych.

Własne świadectwo

Głównym narzędziem i elementem kampanii są świadectwa osób uzależnionych oraz osób skazanych za przestępstwa narkotykowe aktualnie odbywających karę pozbawienia wolności.  Osoby te opowiadają   o tym jak narkotyki zrujnowały ich życie, jak sięgnęli dna, i jak się od niego odbili. Swoje świadectwa przedstawiają również skazani, którzy jako młodzi ludzie podjęli nieprzemyślane i ryzykowne decyzje, których skutkiem jest pobyt w więzieniu. Proszą i przekonywają uczniów, aby uczyli się na ich błędach. Aby byli mądrzy przed szkodą a nie po szkodzie.

Kampanie społeczne Służby Więziennej

BDG SW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej