21 czerwca w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbyło się uroczyste zakończenie szkolenia chorążych Służby Więziennej.

Wcześniej słuchacze złożyli z wynikiem pozytywnym egzamin na pierwszy stopień w korpusie chorążych SW. Szkolenie ukończyło stu siedmiu funkcjonariuszy Służby Więziennej.

W uroczystej promocji wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych oraz służb mundurowych. Dyrektora Generalnego Służby Więziennej reprezentował Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia ppłk Grzegorz Bajda, władze samorządowe - zastępca starosty powiatu Kłobuckiego Zdzisława Kall. Na zakończeniu szkolenia byli obecni przedstawiciele służb mundurowych: Policji, Państwowej Straży Pożarnej i wojska oraz dyrektorzy okręgowi Służby Więziennej z Łodzi, Katowic, Olsztyna, a także dyrektorzy jednostek penitencjarnych w Częstochowie i Herbach. Na uroczystości nie zabrakło również rodzin i bliskich promowanych funkcjonariuszy.

Ppłk Grzegorz Bajda złożył funkcjonariuszom gratulacje i odczytał list Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Kitlińskiego skierowany do absolwentów szkolenia, w którym gratulował słuchaczom i życzył dalszych sukcesów w służbie. Gratulacje funkcjonariuszom złożyła też Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach płk Magdalena Knapik. Podziękowała słuchaczom za zdyscyplinowanie, dobre wyniki w nauce i za zaangażowanie w życie ośrodka, zwłaszcza w akcję pomocy dla Dzieci z Domu Dziecka w Kłobucku. Pułkownik Knapik wyróżniła siedmiu słuchaczy za wzorową postawę i pracę na rzecz ośrodka. Wyraziła wdzięczność kadrze za zaangażowanie w proces dydaktyczny, a także za stworzenie funkcjonariuszom optymalnych warunków do nauki.

Była to pierwsza od ponad dwóch lat uroczystość w popandemicznej rzeczywistości z udziałem gości oraz rodzin i bliskich promowanych funkcjonariuszy.

mjr Paulina Ryś-Gonera

zdjęcia: por. Jowita Szymocha

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej