Białołęcki areszt został laureatem nagrody europejskiej ,,17th EAEA Grundtvig Award” przyznanej za realizację międzynarodowego projektu partnerskiego ,,Second chance'' (Druga szansa), w ramach programu ,,Uczenie się przez całe życie. Grundtvig’’.

Projekt był realizowany przy współpracy z pięcioma partnerami państw europejskich. Nagrodę przyznało Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Dorosłych (EAEA) z siedzibą w Brukseli. Tegoroczna ceremonia rozdania nagród odbyła się pod koniec czerwca w Gironie w Hiszpanii. W dwudniowej konferencji oraz ceremonii rozdania nagród uczestniczyła delegacja białołęckiego aresztu. Projekt ,,Second Chance'' został uznany za najlepszy projekt europejski m.in. ze względu na skoncentrowanie się na jednej z najbardziej defaworyzowanych grup społecznych jakimi są osoby przebywające w izolacji więziennej. Projekt był realizowany przez różnych specjalistów z doświadczeniem w zakresie edukacji więziennej i pozwolił wypracować nowe metody pracy dydaktycznej.

Jury przyznało główną nagrodę ,,17th EAEA Grundtvig Award” również za zaangażowanie grupy, która tradycyjnie jest trudna w osiąganiu wyników w nauce. W procesie prowadzonych badań nad edukacją odsadzeni odegrali ważną i znaczącą rolę, zarówno jako grupa z którą pracowano jak również pomysłodawcy kolejnych etapów prowadzonych oddziaływań.

Zwycięzcy otrzymali nagrody jako miniaturowe repliki słynnej publicznej ekspozycji Girony, rzeźby ,,A, B, C, Q" autorstwa katalońskiego artysty Francesca Torresa Monsó. Laureaci nagrody EAEA zostaną zaprezentowani w serii artykułów na stronie internetowej Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Dorosłych.

Ceremonia rozdania nagród ,,17th EAEA Grundtvig Award” to uznanie i wysoka nominacja w dziedzinie edukacji dorosłych. Uroczystość podkreśliła efekty projektu, który stworzył nowe pomysły, nowe partnerstwa, nowe metody i nowe koncepcje efektywnego angażowania się w uczenie osób dorosłych.

Zdjęcia: szer. Katarzyna Petryga-Wultańska, Helka Repo.

 

Zespół Prasowy

Centralny Zarząd Służby Więziennej

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej