Po sukcesie prowadzonych w ubiegłych latach w Ministerstwie Sprawiedliwości programów - „Przygody z Paragrafem” oraz „Dnia z prawem” - w październiku 2019 r. ruszają nowe zajęcia edukacyjne, skierowane do starszej młodzieży. Dzięki nim łatwiej będzie można radzić sobie np. z zagrożeniami w Internecie czy poznać pracę Służby Więziennej.

Zajęcia, które cieszyły się ogromnym powodzeniem wśród uczniów szkół podstawowych i średnich, będą w tym roku szkolnym kontynuowane, a dodatkowo na wykłady i warsztaty w Ministerstwie Sprawiedliwości zaprosimy starszą młodzież. W niektórych zajęciach będą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie. Uczniowie szkół profilowanych oraz studenci pierwszych lat resocjalizacji będą zdobywać ogólną wiedzę na temat specyfiki pracy z osobami osadzonymi w zakładach karnych.

Raz w miesiącu zaprosimy uczniów szkół średnich na zajęcia edukacyjno-prawne „Ab initio, czyli wszystkiego po trochu”. Dzięki nim młodzież może zdobyć wiedzę na temat zagrożeń i bezpieczeństwa w Internecie, coraz częściej pojawiającego się stalkingu oraz sposobów radzenia sobie z prześladowcami i przestępcami w sieci.

Także raz w miesiącu odbywać się będą zajęcia dotyczące zagadnień związanych z nadzorem nad osobami osadzonymi w zakładach karnych, specyfiką pracy z nimi i ich resocjalizacją - „Praca funkcjonariusza Służby Więziennej w praktyce”.

Trzecim z nowych programów są warsztaty „Problemy prawa – prosta sprawa”, adresowane do uczniów szkół średnich. Młodzież może w ramach tych zajęć wziąć udział w jednym z czterech bloków dotyczących: prawa karnego, cywilnego, prawa administracyjnego oraz konstytucyjnego. Dzięki tym spotkaniom dowie się o praktycznym stosowaniu obowiązujących przepisów znacznie więcej niż w trakcie nauki w szkole. Będzie można np. poznać zasady sporządzania pism procesowych w oparciu o konkretne  przykłady w poszczególnych blokach tematycznych.

Uczniowie wraz z opiekunami nadal mogą także brać udział w programie „Dzień z prawem – warsztaty w Ministerstwie Sprawiedliwości”, w ramach którego poznają pracę administracji rządowej, uczestniczą w spotkaniu z wiceministrem Sprawiedliwości oraz sędzią czy prokuratorem, biorą też udział w symulacji rozprawy sądowej.

Kontynuujemy też „Przygody z paragrafem”, a w ramach tych zajęć (przygoda dyplomatyczna i przygoda kryminalistyczna) uczniowie z całej Polski rozmawiają z przedstawicielami ambasad krajów biorących udział w tym projekcie edukacyjnym, zdobywają podstawową wiedzę na temat prawa międzynarodowego czy zwiedzają Sejm lub Muzeum Wojska Polskiego. Mogą też m.in. poznać pracę specjalistów Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich projektów, niezbędne formularze, by zgłosić uczestnictwo w programach edukacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości oraz obowiązujące podczas warsztatów regulaminy znaleźć również można w zakładce „Edukacja prawna”.

Formularze zgłoszeniowe

Tekst: Ministerstwo Sprawiedliwości

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej