Funkcjonariusze Służby Więziennej ochraniają gmachy Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej. Są profesjonalistami, budzą zaufanie i respekt.

Zgodnie z ustawą z 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o SW dodano do niej punkt w brzmieniu: „Służba Więzienna w zakresie określonym przez Ministra Sprawiedliwości zapewnia porządek i bezpieczeństwo w urzędzie obsługującym Ministra Sprawiedliwości oraz w Prokuraturze Krajowej”. Zmiana weszła w życie 27 grudnia 2016 r., a 16 stycznia 2017 r. powołany został Dział Ochrony Obiektów przy Areszcie Śledczym w Warszawie-Służewcu. Właśnie mija rok jego istnienia. Z kierownikiem nowego działu ppłk. Mikołajem Bańkowskim o ochronie obiektów oraz z Adamem Kosieradzkim, naczelnikiem Wydziału Ochrony Biura Ochrony i Bezpieczeństwa Cyfrowego Ministerstwa Sprawiedliwości o współpracy ze Służbą Więzienną, w styczniowym wydaniu „Forum Penitencjarnego”, rozmawia Agata Pilarska-Jakubczak.

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej