PPO PP w Strzelcach Opolskich jest największym, uznanym producentem obuwia bezpiecznego w Polsce. Przoduje w rankingu przywięziennych zakładów pracy, zatrudniając ponad 300 skazanych.

PPO PP w Strzelcach Opolskich jest największym, uznanym producentem obuwia bezpiecznego w Polsce. Przoduje w rankingu przywięziennych zakładów pracy, zatrudniając ponad 300 skazanych. Osiągnięcia ekonomiczne firmy, w której większość załogi stanowią skazani, to dobry prognostyk dla innych chętnych do lokowania produkcji w halach za więziennymi murami. Z dyrektorem Jackiem Lyką o tym, jak przywięzienne przedsiębiorstwo radzi sobie w branży obuwniczej nie tylko na krajowym rynku, rozmawia Grażyna Linder w najnowszym wydaniu „Forum Penitencjarnego”.

zdjęcie Piotr Kochański

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej