Dziś, 12 stycznia br., w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej odbyło się pożegnanie ze służbą zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Krzysztofa Stefanowskiego

W uroczystej zbiórce uczestniczyli zastępcy dyrektora generalnego Służby Więziennej oraz dyrektorzy biur i kierownicy zespołów Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

Słowa podziękowania i uznania za pełnioną służbę skierował do gen. Krzysztofa Stefanowskiego, Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Piotr Sękowski.

W swoim przemówieniu gen. Krzysztof Stefanowski podsumował prawie 25 lat swojej służby. Podziękował wszystkim osobom, które spotkał na swojej służbowej drodze.

Pan Generał służbę w Służbie Więziennej rozpoczął we wrześniu 1999 r. w Zakładzie Karnym we Włodawie. Kolejne stopnie awansu zawodowego oraz doświadczenie zdobywał w podstawowych jednostkach organizacyjnych okręgu lubelskiego. W grudniu 2008 r. gen. Krzysztof Stefanowski przeniesiony został do pełnienia służby w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Lublinie na stanowisko specjalisty. Nadzorował pracę penitencjarną w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Lublinie. W lutym 2018 r. stanął na czele Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie a na początku 2020 r. został powołany na stanowisko Zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. W czerwcu 2023 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał pułkownikowi Krzysztofowi Stefanowskiemu stopień generała Służby Więziennej.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej