29 września br. Areszt Śledczy w Hajnówce obchodził 30. rocznicę swojego istnienia. W trakcie obchodów jubileuszu miało miejsce uroczyste nadanie sztandaru jednostce oraz ślubowanie nowo przyjętych do służby funkcjonariuszy.

W uroczystościach udział wzieli m.in.: Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Białymstoku płk Piotr Kondraciuk, Jego Ekscelencja Ordynariusz Diecezji Drohiczyńskiej ksiądz biskup Tadeusz Pikus, Jego Ekscelencja Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego, Ordynariusz Diecezji Wrocławsko-Sczecińskiej Arcybiskup Jerzy.

Areszt Śledczy w Hajnówce został powołany do życia Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości Nr 44/86 z dnia 24.10.1986 roku. Historia jednostki sięga lat 70-tych, kiedy to na terenie miasta Hajnówka mieścił się oddział zewnętrzny Aresztu Śledczego w Białymstoku. Karę odbywali tu skazani recydywiści, pracujący na zewnątrz zakładu, głównie przy pracach budowlanych na terenie miasta. Przygotowania do uruchomienia nowej jednostki rozpoczęto jeszcze przed zapadnięciem oficjalnej decyzji. Został postawiony mur, odpowiadający wymogom ochronnym, podzielono cele na mniejsze, z kilku wydzielono pomieszczenia dla administracji, wybudowano wieżyczki strażnicze i podzielono pola spacerowe. Na przestrzeni lat jednostka diametralnie się zmieniła. Areszt został unowocześniony na miarę XXI wieku.

Wraz z okrągłą rocznicą utworzenia jednostki odbyła się uroczystość nadania sztandaru Aresztowi Śledczemu w Hajnówce. Poświęcenie go i przekazanie Dyrektorowi jednostki ppłk. Romanowi Paszko było niezwykle uroczystą i ważną chwilą dla całej kadry aresztu.

Nadanie sztandaru Aresztowi Śledczemu w Hajnówce jest powodem do dumy i radości. Jest uhonorowaniem dotychczasowej 30-letniej  działalności. Przez cały ten czas, wytrwale pracowaliście na ten sukces. Pełnienie tej zaszczytnej, choć trudnej, misji trwa nadal. Charakteryzuje ją występowanie nowych wyzwań i nowych zagrożeń, którym musicie sprostać i w pełni się to Wam udaje. Nie polega ona tylko na izolacji sprawców najcięższych przestępstw, jej celem są przede wszystkim działania resocjalizacyjne podejmowane w celu przemiany postaw powierzonych nam osadzonych - podkreślił gen. Jacek Kitliński.

W trakcie obchodów 30. rocznicy utworzenia Aresztu Śledczego w Hajnówce odbyło się także uroczyste ślubowanie nowo przyjętych do służby funkcjonariuszy. Chwila ta była tym bardziej szczególna, że nowi funkcjonariusze składali ślubowanie w obecności Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Kitlińskiego.

Gratuluję nowoprzyjętym funkcjonariuszom, którzy w tym uroczystym dniu wypowiedzieli słowa ślubowania, podjęcia trafnej decyzji służby w naszej formacji - powiedział gen. Jacek Kitliński

 

Zespół Prasowy
Centralny Zarząd Służby Więziennej

 

 

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej