Zbliża się 1 listopada. W Polsce to czas zadumy i refleksji nad tymi, których już nie ma wśród nas. Przed świętem zmarłych funkcjonariusze i skazani w całym kraju angażują się w porządkowanie mogił.

W związku ze Świętem Wszystkich Świętych oraz zbliżającymi się uroczystościami związanymi z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, administracja Aresztu Śledczego w Kielcach skierowała skazanych do prac porządkowych na Cmentarzu Starym oraz Cmentarzu Partyzanckim w Kielcach. Pod nadzorem wychowawcy z działu penitencjarnego więźniowie uporządkowali mogiły żołnierzy I Brygady Legionów Polskich, obrońców z kampanii wrześniowej, partyzantów z II wojny światowej oraz II Dywizji Piechoty.

Sprzątanie i prace porządkowe mogił zrealizowano przy współpracy ze Stowarzyszeniem Pamięci Narodowej „Czwartak” w Kielcach. Wspólne działania ze stowarzyszeniem będą kontynuowane. Będą prowadzone prace, mające na celu przywrócenie pamięci osób, które zapisały się na kartach historii Kielc, województwa świętokrzyskiego, w tym upamiętniające żołnierzy pochowanych na kwaterach partyzanckich.

Grupa osadzonych wraz z wychowawcą do spraw kulturalno-oświatowych udała się na cmentarz w Koszalinie, aby uczcić pamięć poległych w obronie ojczyzny. Porządkując ich groby i przynależny teren udowodnili tym samym, że nie jest im obca i obojętna historia walki o niepodległość Polski. Odbyło się to w ramach prowadzonego w Areszcie Śledczym w Koszalinie programu readaptacyjnego kształtującego postawy patriotyczne i obywatelskie pod nazwą „Historia Żywa”

Skazani z Oddziału Zewnętrznego w Kikitach również nie pozostają obojętni dla dawnych i zaniedbanych miejsc pochówku. Wspólnie z pracownikami Nadleśnictwa Wipsowo, z którym jednostka ma podpisane porozumienie, osadzeni pod nadzorem funkcjonariuszy porządkowali teren starego cmentarza leżącego na terenie Nadleśnictwa. Usuwali zalegające liście i trawy, uporządkowali przyległy teren i odpalili znicze. Odbyło się to w ramach programu readaptacji skazanych „Ratujmy zapomniane cmentarze”, umożliwiającemu osadzonym pracę społeczną na rzecz środowiska lokalnego. Program uczy ich także kultywowania tradycji i szacunku dla zmarłych, dbania o najbliższe otoczenie, wiary we własne siły oraz odpowiedzialności za podejmowane czyny.

Zespół Prasowy CZSW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej