Dyrektor Generalny Służby Więziennej i Główny Inspektor Transportu Drogowego podpisali porozumienie o współpracy. Wspólne inicjatywy dotyczące organizacji kampanii edukacyjnych, społecznych i prewencyjnych mają wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Podpisane dziś (2 czerwca) porozumienie dotyczy istotnego dla Inspekcji Transportu Drogowego, ale i wszystkich uczestników ruchu drogowego zakresu, jakim jest bezpieczeństwo na drodze.

- Myślę, że to porozumienie pozwoli, byśmy przez nasze działania, w tym profilaktykę i edukację, mogli przywrócić społeczeństwu tych uczestników ruchu drogowego, którzy przez swoje negatywne zachowania na drodze znajdują się dziś u nas jako osadzeni. I że te wspólne działania przyczynią się do tego, że te osoby nie będą już popełniać więcej przestępstw, szczególnie w ruchu drogowym - podkreślił Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński.

Współpraca ma obejmować m.in. wsparcie i uczestnictwo w ramach organizowanych kampanii edukacyjnych, społecznych i prewencyjnych, doskonalenie metodyki wykonywania zadań i czynności służbowych, a także organizowanie wspólnych narad, konferencji, warsztatów, prezentacji, pokazów oraz szkoleń specjalistycznych. W ramach zajęć edukacyjnych dla młodzieży przewidziane są również spotkania z osobami skazanymi za przestępstwa drogowe. Takie lekcje, oparte na własnych przeżyciach osoby skazanej są niekiedy najlepszą formą przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom na drodze. Są też elementem procesu resocjalizacji.

- Inspekcja od lat prowadzi działania, których celem jest edukacja i promocja bezpieczeństwa ruchu drogowego. Naszym atutem są posiadający ogromną wiedzę i doświadczenie inspektorzy ITD. Mam nadzieję, że nasza współpraca, opierająca się na wiedzy eksperckiej ITD oraz doświadczeniu SW, przyniesie wymierne efekty i wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym - wskazał Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Obok wymiany doświadczeń czy prowadzenia wspólnych działań edukacyjnych współpraca będzie miała na celu również prowadzenie zajęć resocjalizacyjnych dla osób pozbawionych wolności z zakresu profilaktyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Zespół Prasowy CZSW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej