Funkcjonariusze Służby Więziennej włączyli się w pomoc ukraińskim więziennikom. Ze zbiórek środków finansowych została zakupiona m.in. żywność, przekazano również rzeczy niezbędne do właściwego funkcjonowania tamtejszego systemu penitencjarnego.

Ze zbiórek zebrano kilkadziesiąt tysięcy złotych, a akcje pomocowe wciąż trwają. Za te środki finansowe została zakupiona miedzy innymi długoterminowa żywność. Do ukraińskich jednostek trafiły również dwa pojazdy służbowe, komputery oraz środki ochrony osobistej. Podczas oficjalnego przekazania wspomnianego wyposażenia Służbę Więzienną reprezentowali m.in. gen. Jacek Kitliński, dyrektor generalny SW z zastępcą, gen. Andrzejem Leńczukiem, zaś ukraińskich więzienników reprezentował ppłk Yaroslav Boyko- odpowiedzialny za pomoc humanitarną na terenie zachodniej Ukrainy podczas działań wojennych.

Pomoc została udzielona we współpracy z wójtem gminy Olszanica Krzysztofem Zapałą oraz Strażą Graniczną stacjonującą w Krościenku, która umożliwiła sprawne przekazanie wyposażenia oraz żywności stronie ukraińskiej.

Wszystkim funkcjonariuszom Służby Więziennej, którzy przyłączyli się do udzielenia pomocy ukraińskim więziennikom należą się słowa uznania.

Zespół prasowy CZSW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej