Wspólnym oddaniem hołdu ofiarom społeczności żydowskiej pod pomnikiem-lapidarium, na kirkucie w Radomiu, zakończyła się oficjalna wizyta w Polsce delegacji izraelskiej Służby Więziennej. Na jej czele stała generał-major Ofra Klingier. W uroczystości brał udział Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński, dyrektor Biura Penitencjarnego płk Andrzej Leńczuk, dyrektor Biura DGSW płk Włodzimierz Paszkowski, oficerowie Służby Więziennej okręgu warszawskiego wraz z dyrektorem okręgowym SW w Warszawie płk. Zbigniewem Brzostkiem i pocztem sztandarowym AŚ w Radomiu.

- Bardzo cenimy w Polsce możliwość współpracy z funkcjonariuszami Służby Więziennej z Izraela. Jesteśmy pełni szacunku dla waszego profesjonalizmu, zaangażowania i osiągnięć - mówił podczas spotkania gen. Jacek Kitliński zwracając się do swojego odpowiednika izraelskiej służby więziennej, generał-major Ofry Klingier.

Biorąc pod uwagę miejsce uroczystości - kirkut, na którym znajdują się tablice upamiętniające zgładzoną żydowską społeczność ziemi radomskiej - szczególnego znaczenia nabrały słowa generała przywołujące nowatorski w świecie więzienników projekt pn. "Tikun - Naprawa". Jego głównym celem było zachowanie wybranych elementów dziedzictwa żydowskiego w Polsce, a także przybliżenie tradycji współistnienia Żydów i Polaków na ziemiach polskich przed II wojną światową. - Projekt ten przyczynił się do odnowienia wielu cmentarzy żydowskich w Polsce, a także wybudowania tego lapidarium, przed którym dziś stoimy - mówił gen. Kitliński.

Dobre relacje i list intencyjny

- Stosunki pomiędzy naszymi służbami, oprócz oficjalnych, przyjęły przez lata formułę trwałych przyjaźni. Żywię nadzieję, że w dalszym ciągu relacje te pozostaną na tym poziomie i w poczuciu zawodowej solidarności będziemy zabiegać o zacieśnienie dalszych naszych kontaktów, czego wyrazem był podpisany pomiędzy naszymi służbami list intencyjny o wzajemnej współpracy - kontynuował generał.

Dzień wcześniej w Warszawie, w obecności Marcina Warchoła - podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, doszło do podpisania listu intencyjnego o wzajemnej współpracy między polską a izraelską Służbą Więzienną. Podpisy pod dokumentem złożyli Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński oraz jego izraelska odpowiednik generał-major Ofra Klingier. Wizyty studyjne, staże oraz szkolenia specjalistyczne to podstawowy zakres współpracy, do której zobowiązali się szefowie polskiego i izraelskiego więziennictwa.

Relacje między polską a izraelską Służbą Więzienną sięgają 2004 r. Poza wspomnianym programem "Tikun - Naprawa", wspólnie podjęto niezwykle ciekawą i udaną inicjatywę dwustronnej wymiany, która polegała na przeszkoleniu w Polsce grupy izraelskich przewodników psów służbowych oraz szkoleniu polskich funkcjonariuszy na kursie grup szybkiego reagowania w jednostce „Masada” w Izraelu. Korzyści z obu tych szkoleń okazały się wielorakie i wzbogaciły wiedzę zawodową i umiejętności praktyczne zarówno polskich, jak i izraelskich funkcjonariuszy.

Poza wzajemnymi spotkaniami i uroczystością w Radomiu, program wizyty delegacji izraelskich więzienników w Polsce przewidywał  zwiedzanie Muzeum Historii Żydów Polskich Polin oraz Muzeum Powstania Warszawskiego.

Zespół Komunikacji Medialnej i Promocji CZSW

Zdjęcia: mł. chor. Aneta Baran, ZKMiP CZSW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej