Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar podpisał w piątek 26 kwietnia 2024 r. rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz rozporządzenie w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Tym samym po stronie Ministerstwa Sprawiedliwości został zakończony proces legislacyjny. Jest on związany z realizacją podwyżek, które wynikają z przyjęcia w ustawie budżetowej średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. W ten sposób zostały zmienione kwoty bazowe dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń.

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków zostało skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw. Natomiast rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej, zgodnie z brzmieniem art. 57 ust. 3 ustawy o Służbie Więziennej, zostało skierowane do podpisu Ministry Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Podpis ten został złożony pod dokumentem w poniedziałek
29 kwietnia 2024 r.

Rozporządzenia zostaną opublikowane w Dzienniku Ustaw łącznie, najpóźniej 30 kwietnia 2024 r. Uposażenie majowe, z uwzględnieniem podwyżki, zostanie wypłacone 2 maja, natomiast wyrównanie za okres od początku roku – najpóźniej 8 maja.

Realizacja należnych podwyżek dla funkcjonariuszy Służby Więziennej jest zadaniem traktowanym w Ministerstwie Sprawiedliwości z najwyższym priorytetem.

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej