Nurek, Negra, Noxy, Nata, Nizo, Noris, Neon, Nezja, Newada – nie, to nie są pseudonimy gangsterów, a imiona psów specjalnych do wykrywania narkotyków w Służbie Więziennej. Razem ze swoimi przewodnikami ukończyły czteromiesięczne szkolenie w Dziale Szkolenia Przewodników i Tresury Psów Służbowych w Zakładzie Karnym w Czarnem.

Szkolenie odbywało się od września do stycznia. Przyświecały mu dwa główne cele. Przede wszystkim chodziło o to, aby zapoznać funkcjonariuszy z zasadami tresury i wykorzystania psów służbowych specjalnych do wyszukiwania narkotyków oraz przygotować ich do pełnienia służby w jednostkach penitencjarnych z ich czworonożnymi partnerami.

Po czterech miesiącach przyswajania wiedzy teoretycznej i praktycznej przewodnicy psów nauczyli się, jak wykorzystywać w działaniach ochronnych nowe umiejętności swoich podopiecznych. Funkcjonariusze potrafią także organizować i przeprowadzać ich tresurę udoskonalającą oraz rozpoznawać choroby, udzielać psom pierwszej pomocy, dbać o higienę i racjonalne żywienie. Poznali zasady i wymogi budowy pomieszczeń dla psów, a także sposoby na  samodzielne przygotowanie urządzeń do ich codziennej tresury.

A psy? W Czarnem przeszły szkolenie z posłuszeństwa, przywiązania do przewodnika. Już wiedzą jak pokonywać przeszkody, okazać nieufność obcym, a także nie brać znalezionych pokarmów.

 

Lepsze warunki

Budynek Działu Szkolenia Przewodników i Tresury Psów Służbowych przeszedł gruntowną modernizację. Pod koniec listopada ub. roku odbyło się uroczyste otwarcie. To inwestycja wyczekiwana od wielu lat nie tylko przez Zakład Karny w Czarnem. Jest to jedyne miejsce w Polsce, gdzie na potrzeby Służby Więziennej szkolone są psy wykorzystywane później do wykrywania narkotyków, a także do celów patrolowo-obronnych. W wyremontowanych pomieszczeniach jest większa przestrzeń i lepsze warunki do przyswajania teorii i praktyki dla funkcjonariuszy i ich czworonogów.

Zespół Prasowy CZSW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej