W nowowybudowanym obiekcie zatrudnienie odpłatne początkowo uzyska pięćdziesięciu osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu zamkniętego. Wykonywana przez nich praca nada szerszy wymiar procesowi resocjalizacji oraz stworzy możliwość lepszego wywiązywania się z podstawowych ról społecznych – pracownika i głowy rodziny. W hali odbywać się będzie produkcja osłon okiennych oraz komponentów używanych do ich produkcji. Produkcja rusza na początku lipca.

Uroczyste przekazanie do użytku hali produkcyjnej nastąpiło we wtorek, 26 czerwca br. Swoją obecnością uroczystość uświetnili m.in: płk Jacek Gościak - Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy, dr Joanna Borowiak - poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, biskup Wiesław Alojzy Mering – ordynariusz Diecezji Włocławskiej, dr Marek Wojtkowski – prezydent Włocławka, dyrektorzy jednostek oraz specjaliści Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Bydgoszczy, przedstawiciele służb mundurowych: Policji, Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej we Włocławku, przedstawiciele konsorcjum budowlanego realizującego budowę hali produkcyjnej na terenie jednostki oraz kontrahenci współpracujący z Zakładem Karnym we Włocławku.

Proces resocjalizacji – proces szeroko rozumiany

Jednym z podstawowym oddziaływań resocjalizacyjnych jest praca osadzonych. Zatrudnianie skazanych na terenie jednostki penitencjarnej we Włocławku często odbywa się przy wykorzystaniu kwalifikacji zawodowych i uprawnień nabytych przez osadzonych w ramach kształcenia realizowanego w przywięziennej szkole. Osadzeni angażowani są do udziału w kursach zawodowych w ramach realizowanych projektów, jak np. POWER. Również rozwiązania systemowe na poziomie ustawodawczym umożliwiają bardziej efektywne realizowanie podstawowych zadań Służby Więziennej, czego najlepszym przykładem jest program „Praca dla więźniów'',

Inwestycja – modernizacja – rozwój

Zatrudnienie realizowane będzie początkowo w systemie jednozmianowym, w celu przyuczenia, a w późniejszym okresie w systemie dwuzmianowym. Powierzchnia użytkowa hali produkcyjnej z częścią socjalną wynosi 1000 metrów kwadratowych, zaś inwestycja, zrealizowana została przez okres niespełna roku. Zgodnie z założeniami programu „Praca dla więźniów”, przedsięwzięcie sfinansowane zostało ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Całkowity koszt inwestycji – przy uwzględnieniu kosztów poniesionych przez jednostkę penitencjarną w związku z udzieloną dotacją – wyniósł niemal 2,5 mln zł. W nowowybudowanym  obiekcie funkcjonować będzie firma Anwis sp. z.o.o. specjalizująca się w produkcji osłon okiennych (rolety, moskitiery, żaluzje) oraz komponentów używanych do ich produkcji. Osadzeni będą wykonywać pracę już od 02.lipca br.

Plany, perspektywy, idee

To zakończenie jednej z podjętych w ostatnim czasie przez Zakład Karny we Włocławku inwestycji. Pozostałe projekty realizowane będą etapowo w okresie najbliższych dwóch lat. Dzięki podejmowanym przedsięwzięciom, w tym dzięki oddaniu do użytku hali produkcyjnej, możliwe będzie bardziej konstruktywne wykorzystanie potencjału osadzonych poprzez ich zatrudnianie i jednoczesne monitorowanie sposobu realizowania przez nich powierzonych obowiązków pracowniczych oraz angażowanie ich do zadań użytecznych społecznie.

Tekst, st. szer. Natalia Prekop

Zdjęcia, st. szer. Michał Mikołajczyk

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej