W nowej hali produkcyjnej, o powierzchni ponad 8000 m2, zatrudnienie znajdzie 250 osadzonych z Zakładu Karnego we Włodawie.

Hala powstała w ramach programu „Praca dla więźniów”. Jest to pierwsza tego typu inwestycja w okręgu lubelskim, w całości sfinansowana ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. W hali o powierzchni ponad 8049 m2, będzie zatrudnionych 250 osadzonych. Skazani znajdą zatrudnienie przy produkcji mebli tapicerowanych.

Praca jako jeden z głównych środków oddziaływania

Podczas uroczystego otwarcia hali dyrektor Biura Dyrektor Generalnego Służby Więziennej płk Włodzimierz Paszkowski mówił o ważnej roli programu „Praca dla Więźniów" i jego znaczeniu w procesie resocjalizacji skazanych. Na wzrost zatrudnienia skazanych w okręgu lubelskim oraz znaczący wpływ pracy na przygotowanie skazanych do powrotu do wolności,  zwrócił uwagę dyrektor okręgowy ppłk Krzysztof Stefanowski.

Współpraca lokalna

Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek podkreślał, m.in. możliwość finansowania budowy hal produkcyjnych ze środków wypracowanych przez samych skazanych, a nie z pieniędzy podatników. Otwarcie hali produkcyjnej na terenie zakładu karnego to z pewnością wsparcie dla lokalnego rynku pracy.

Wyzwanie, któremu udało się sprostać

O zmianach jakie zaszły na przestrzeni ostatnich lat, pracach modernizacyjnych i inwestycjach jakie miały miejsce na terenie jednostki mówił ppłk Marek Abramowicz, Dyrektor Zakładu Karnego we Włodawie. Podziękował za udzielone zaufanie w kwestii realizacji tak dużego obiektu, podkreślił również, że proces powstania hali produkcyjnej był ogromnym wyzwaniem dla całej kadry jednostki.

Nadchodzące inwestycje

W okręgu lubelskim pracuje już prawie 54% osób pozbawionych wolności. Budowa w zakładach karnych hal produkcyjnych, rozszerzenie zakresu możliwości nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz samorządów oraz ulgi dla przedsiębiorców zatrudniających osadzonych to główne założenia programu „Praca dla więźniów”. W ramach programu planowane jest powstanie jeszcze jednej hali produkcyjnej zlokalizowanej na terenie Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim.

Zespół Komunikacji Medialnej i Promocji CZSW

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej