Praca pielęgniarki, pielęgniarza i położnej nie należy do najłatwiejszych. Jest to służba drugiemu człowiekowi, pełniona z oddaniem, poświęceniem i sumiennością. Wszystkim Państwu wykonującym ten trudny, ale piękny i szlachetny zawód składam wyrazy głębokiego uznania i szacunku za codzienny wysiłek, za serce i opiekę nad pacjentami. Państwa kompetencje zawodowe, szczególne zaangażowanie i empatia stanowią o jakości oraz bezpieczeństwie złożonego procesu leczniczo-terapeutycznego. Niezmiernie się cieszę, że jesteście częścią naszej służbowej społeczności. Przyjmijcie, proszę, życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, życzliwości, a także sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy - gen. Jacek Kitliński, Dyrektor Generalny Służby Więziennej

Są zawsze tam, gdzie potrzebna jest pomoc medyczna, troska i współczucie. Są kompetentni i profesjonalni, a służbę na rzecz drugiego człowieka pełnią z oddaniem i zaangażowaniem. 12 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych. W Służbie Więziennej jest ich 766, w tym 50 to mężczyźni.

Każdego dnia wykonują swoje obowiązki wobec osadzonych przebywających w izolacji penitencjarnej. Pobierają krew, wydają leki, wykonują zastrzyki, opatrują rany, czuwają nad stanem chorych. Mierzą temperaturę, tętno i ciśnienie krwi, diagnozują i leczą, udzielają pierwszej pomocy w nagłych przypadkach oraz dbają o zdrowie psychiczne swoich pacjentów. Codziennie są wsparciem zarówno dla osób pozbawionych wolności, jak i dla więzienników. W jedynym w Polsce oddziale ginekologiczno-położniczym w Zakładzie Karnym Nr 1 w Grudziądzu prowadzą ciąże osadzonych kobiet pielęgniarki i położne dbają o zdrowie noworodków i ich mam.

Dwunasty maja został ustanowiony Międzynarodowym Dniem Pielęgniarek i Położnych w 1973 r. na Kongresie Międzynarodowej Rady Pielęgniarek w Meksyku. Data nie jest przypadkowa, ponieważ w tym dniu przypada kolejna rocznica urodzin Florence Nightingale, pielęgniarki i działaczki społecznej, twórczyni nowoczesnego pielęgniarstwa. Nightingale wypracowała podstawy, na których opiera się współczesny wizerunek pielęgniarki. Jej zasługą jest zdefiniowanie metod i sposobów pielęgnacji chorych i poszkodowanych. To właśnie ona w 1860 r. przy Szpitalu św. Tomasza w Londynie otworzyła pierwszą szkołę kształcącą pielęgniarki. Co roku obchody tego ważnego dnia odbywają się pod innym hasłem, ale jego przesłanie jest zawsze takie samo – zwrócenie uwagi na problemy zdrowotne oraz na rolę pielęgniarek w zapewnieniu dostępu do opieki medycznej i profilaktyki.

Zespół prasowy CZSW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej