Wiceminister sprawiedliwości Michał Woś oraz Szef Gabinetu Politycznego Ministra Sprawiedliwości Marcin Sławecki wzięli udział w otwarciu nowego pawilonu w Zakładzie Karnym w Siedlcach. To 162 dodatkowe miejsca dla skazanych, szansa na zwiększenie wśród nich zatrudnienia, a także korzyści dla lokalnych przedsiębiorców.

Zakład Karny w Siedlcach jest jedną z najstarszych jednostek penitencjarnych w kraju. Nowy pawilon, wybudowano zgodnie ze standardami europejskimi, pozwoli na zwiększenie pojemności zakładu do 862 miejsc. Zastosowano w nim nowoczesny system monitoringu i systemów alarmowania.

Więźniowie będą mogli podjąć zatrudnienie m.in. u miejscowych przedsiębiorców. Praca osadzonych ma wymiar resocjalizacyjny, pozwala na zdobycie nowych umiejętności zawodowych. Dzięki niej skazani mają możliwość spłaty swoich zobowiązań finansowych, grzywien czy długów alimentacyjnych.

Nowy pawilon oznacza także poprawę warunków pracy dla funkcjonariuszy i nowe możliwości na lokalnych rynku pracy dla osób, które chciałyby związać swoją karierę zawodową ze Służbą Więzienną.

Poza przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości w otwarciu pawilonu wzięli udział m.in. gen. Jacek Kitliński, Dyrektor Generalny Służby Więziennej, gen. Paweł Nasiłowski, Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości do spraw Systemu Dozoru Elektronicznego, płk Zbigniew Brzostek, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej oraz Dyrektor Zakładu Karnego w Siedlcach ppłk Cezary Bujak, a także ks. dr Kazimierz Gurda, Biskup Siedlecki.

Ponadto obecni byli przedstawiciele Policji, Państwowej Straży Pożarnej, lokalnych władz samorządowych, sądownictwa, uczelni wyższych, instytucji społecznych, związków zawodowych i duchowieństwa.

Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej