6 lutego 2018 r. w Zakładzie Karnym w Koronowie otwarto nowy oddział terapeutyczny przeznaczony dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo. Jest to już 23 taki oddział w Polsce.

Uroczystego otwarcia oddziału terapeutycznego dokonał Dyrektor Biura Penitencjarnego w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej płk Andrzej Leńczuk wraz z Dyrektorem Okręgowym  Służby Węziennej w Bydgoszczy płk. Jackiem Gościakiem.

Nowy oddział terapeutyczny jest przeznaczony dla skazanych recydywistów z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo. Oddział może pomieścić 41 skazanych, z którymi będzie pracowało 2 wychowawców, 2 psychologów i 1 terapeuta.

Resocjalizacja, to poza ochroną społeczeństwa podstawowe zadanie Służby Więziennej. Osoby przebywające w więzieniach, nie tylko popełniły przestępstwa, za które muszą odbyć karę, niejednokrotnie też muszą zmierzyć się ze swoimi problemami psychologicznymi, takimi jak różnego typu zaburzenia psychiczne czy uzależnienia. Niektórzy z nich nie potrafią przystosować do typowych warunków odbywania kary, wówczas wymagają specjalistycznych oddziaływań i kierowani są do oddziałów terapeutycznych dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo.

Personel każdego z oddziałów realizuje zgodny z jego specyfiką program terapeutyczny, który obejmuje szeroki zakres oddziaływań – zindywidualizowanych i dostosowanych do problemów osobistych osadzonych, cechujących ich deficytów oraz posiadanych zasobów. Oddziaływaniom terapeutycznym, opartym na wcześniejszej wnikliwej diagnozie obszarów problemowych osób osadzonych, towarzyszy wykorzystanie innych środków wychowawczych sprzyjających readaptacji społecznej, takich jak praca, czy nauczanie.

 

Zespół Komunikacji Medialnej i Promocji CZSW 

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej