Służba Więzienna oświadcza, że raport Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara pt. „Trudna sytuacja Służby Więziennej na przykładzie Aresztu na Grochowie” zawiera nieprawdziwe informacje. Rzecznik upublicznił raport bez weryfikacji informacji uzyskanych podczas kontroli - nie poprosił dyrekcji Służby Więziennej o wyjaśnienia, nie dał też żadnej szansy na ustosunkowanie się do zarzutów.

W ocenie Służby Więziennej raport jest nierzetelny, a jego publikacja na stronach internetowych Rzecznika Praw Obywatelskich ma jedynie na celu zdyskredytowanie dyrekcji Służby Więziennej w oczach opinii publicznej.

Wbrew ustaleniom urzędników Adama Bodnara w Areszcie Śledczym w Warszawie-Grochowie nie brakuje środków czystości i artykułów biurowych. Areszt systematycznie dokonuje zakupów w pełni zabezpieczających potrzeby funkcjonariuszy i pracowników. Areszt dysponuje wszelką dokumentację zakupową, ma faktury i umowy, jednak o takie dokumenty kontrolerzy Rzecznika Praw Obywatelskich nie wystąpili. 

Nadużyciem jest również stwierdzenie, że funkcjonariusze ochrony w Areszcie Śledczym w Warszawie-Grochowie są przepracowani w tak dużym stopniu, iż pracować muszą za nich wychowawcy, co odbija się negatywnie na resocjalizacji osadzonych. W rzeczywistości wychowawcy pełnią służbę w dziale ochrony zaledwie średnio raz w miesiącu i nie wpływa to w żaden sposób na ich pracę z osadzonymi.

Służba Więzienna zwraca przy tym uwagę, że to właśnie dzięki działaniom Ministerstwa Sprawiedliwości  i uchwalonej 19 lipca 2019 r. ustawie, za czas służby przekraczający normę funkcjonariuszowi przysługiwać będzie rekompensata pieniężna – takiego rozwiązania dotychczas nie było w Służbie Więziennej.

Raport Rzecznika Praw Obywatelskich wskazuje też na problemy związane z likwidacją szpitala więziennego przy Areszcie Śledczym w Warszawie-Mokotowie, gdzie – jak podkreśla Adam Bodnar - zostało utworzone w jego miejsce Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, co rzekomo powoduje konieczność transportowania chorych do szpitali więziennych w innych miastach. Raport nie wspomina jednak, że do szpitali więziennych kierowani są tylko osadzeni wymagający planowych hospitalizacji, zaś w przypadkach nagłych i zagrażających życiu są oni konwojowani do pozawięziennych placówek medycznych. Ponadto w ciągu najbliższych miesięcy ma zostać oddany do użytku szpital więzienny przy Areszcie Śledczym w Radomiu, do którego będą trafiać osadzeni z Warszawy.

BDG SW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej