Służba Więzienna corocznie włącza się w akcję Narodowego Czytania. W tym roku Para Prezydencka zaproponowała 8 lektur z ponad setki propozycji tytułów przesłanych do Kancelarii Prezydenta. Choć akcja przypada na dzień 7 września w jednostkach penitencjarnych realizowana jest już od 6 września i potrwa przez 4 kolejne dni.

Popularyzacja czytelnictwa... 8 nowel na 8 edycję

 

Akcja Narodowego Czytania organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Celem corocznej inicjatywy jest popularyzacja czytelnictwa w Polsce i wskazywanie ciekawych i cennych pozycji literatury polskiej.

 

List Prezydenta RP

 

W liście Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej czytamy: „Już po raz ósmy w ramach akcji Narodowe Czytanie będziemy czytać w całej Polsce wybitne utwory należące do kanonu naszej literatury. W tym roku będzie to zbiór zatytułowany Nowele polskie.(…) Spotkajmy się wszyscy (...), by razem odkryć piękno i aktualność Nowel polskich. Jestem przekonany, że ich bogactwo pozwoli każdemu włączyć się i współtworzyć naszą akcję, która popularyzując czytelnictwo, niezmiennie udowadnia, że piękno polskiej literatury ma moc, aby nas jednoczyć i zespalać wokół wspólnych celów i wspólnych wartości".

 

Zakład Karny w Koronowie oraz Oddział Zewnętrzny w Chojnicach

 

Funkcjonariusze, nauczyciele oraz osadzeni w koronowskiej jednostce penitencjarnej już 6 września rozpoczęli akcję narodowego czytania. Czytanie nowel realizowane było w przywięziennej szkole podczas zajęć z języka polskiego, gdzie słuchacze czytali "Rozdzióbią nas kruki, wrony…" - symboliczną opowieść Stefana Żeromskiego o trzech zaborcach niszczących nas kraj. Czytanie jednej z 8 nowel odbywało się również w świetlicach oddziałów mieszkalnych, a przez zakładowy radiowęzeł codziennie emitowana jest jedna z nich.

 

Narodowe czytanie w Oddziale Terapeutycznym

 

Spośród listy nowel wyselekcjonowanych przez Parę Prezydencką pacjenci Oddziału Terapeutycznego wybrali „Katarynkę” Bolesława Prusa. Jest to krótka nowela opowiadająca o niewidomej dziewczynce. Prawie każdy z pacjentów oddziału a także członkowie zespołu terapeutycznego przeczytali fragment tej historii. Jej emocjonalny charakter dostarczył czytelnikom wiele emocji i wzruszeń.

 

W Siedlcach wspólnie z Caritasem

W akcję czytania nowel włączyli się funkcjonariusze siedleckiej jednostki, wolontariusze projektu Caritas 2KROKI, dyrektor łosickiego Domu Kultury, reporterka Tygodnika Siedleckiego oraz skazani przebywający w Zakładzie Karnym w Siedlcach.

Znaczenie czytelnictwa w resocjalizacji

 

Jak wynika z badań autorki Katarzyny Lipińskiej “Książki w Pudle – czytelnictwo w polskich zakładach karnych” za murami więziennymi jest wysoki poziom czytelnictwa. W zakładach karnych i aresztach śledczych funkcjonują biblioteki centralne oraz punkty biblioteczne wokół których skupia się edukacja kulturalna. W 2018 roku w polskich więzieniach przebywało ok. 74 tys. osadzonych. 375573 razy więźniowie wypożyczyli książki, których jest 1 408239 w 146 więziennych bibliotekach. Na wyposażeniu większości bibliotek znajdują się również punkty introligatorskie, gdzie skazani odnawiają książki. Osadzeni za zgodą dyrektora jednostki mają możliwość otrzymania także woluminów od swoich najbliższych.

 

Zawartość bibliotek więziennych nie różni się zbytnio od zasobów bibliotek miejskich. Są półki przeznaczone dla miłośników historii, kultury, powieści, klasyka literatury polskiej oraz poezja. Na półkach znajdują się także książki specjalistyczne, z których korzysta kadra penitencjarna.

 

Największym zainteresowaniem wśród osadzonych cieszą się książki historyczne oraz kryminały. Osadzeni chętnie sięgają także po horrory, rzadziej po poezję. Osadzeni w rozmowach przyznają, że czytają książki częściej niż na wolności. Niewątpliwie to dobra forma spędzania czasu wolnego, która rozwija umysł i wyobraźnię.

BDG SW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej