Atak terrorystyczny. Odbicie niebezpiecznego więźnia. Próba wtargnięcia na teren więzienia. Takie scenariusze ćwiczyli funkcjonariusze Służby Więziennej, biorący udział w ogólnopolskich ćwiczeniach pod kryptonimem - Jesień 2017, które osobiście nadzorował Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński.

Po raz pierwszy

26-29 października br. w wybranych zakładach karnych i aresztach śledczych w całej Polsce przeprowadzono ćwiczenia Służby Więziennej. Podobne ćwiczenia odbywają się co roku w każdym więzieniu w Polsce. W tym roku pod kryptonimem Jesień 2017 przeprowadzono je w jednym czasie w kilkunastu zakładach karnych i aresztach śledczych. Do udziału w ćwiczeniach wyznaczono po jednej jednostce w każdym okręgowym inspektoracie Służby Więziennej.

Zagrożenie zewnętrzne

Ćwiczenia w poszczególnych zakładach karnych i aresztach śledczych odbywały się na podstawie odrębnych scenariuszy przygotowanych z uwzględnieniem warunków i możliwości jednostek biorących udział w ćwiczeniach. Niemniej jednak wspólną osią ćwiczeń było zagrożenie zewnętrzne np.: atak terrorystyczny lub próba odbicia więźniów, które wpłynąć mogą na bezpieczeństwo funkcjonariuszy i jednostek, a poprzez to na bezpieczeństwo obywateli.  

Koordynacja działań

Podczas ćwiczeń funkcjonariusze przede wszystkim doskonalili procedury kierowania realizacją zadań w wybranych obszarach przygotowań obronnych Służby Więziennej. Poszczególne jednostki, biorące udział w ćwiczeniach, sprawdzały umiejętności współdziałania ze Sztabem Dyrektora Generalnego SW. Sprawdzono w praktyce stopień przygotowania funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej do reagowania w sytuacji zagrożenia. Poprzez udział w ćwiczeniach innych służb mundurowych oceniono współdziałanie formacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa.  Sprawdzono również system łączności oraz system obiegu informacji. Takie ćwiczenia mają na celu przygotowanie funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej oraz innych służb mundurowych na realne zagrożenia.

Galeria zdjęć

Zespół Komunikacji Medialnej i Promocji CZSW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej