9 listopada br. w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej odbyła się uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości. W uroczystości uczestniczył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryk Jaki.

Narodowe Święto Niepodległości jest okazją do nadania odznaczeń i wręczenia awansów funkcjonariuszom i pracownikom Służby Więziennej. Z tej okazji Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryk Jaki odznaczył 17. funkcjonariuszy medalami „Za zasługi w pracy penitencjarnej” i wręczył 40. aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe. W uroczystości wzięli udział, m.in. Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński, Przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Czesław Tuła, dyrektorzy biur i kierownicy zespołów CZSW oraz zaproszeni goście. Odznaczonymi i awansowanymi byli funkcjonariusze i pracownicy CZSW, OSSW w Popowie oraz dyrektorzy Okręgowi Służby Więziennej.

W swoim wystąpieniu Patryk Jaki podkreślił, że nie przypadkowo awanse i odznaczenia przyznawane są funkcjonariuszom Służby Więziennej z okazji Święta Niepodległości.

To, że taka uroczystość odbywa się w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości jest symboliczne. Służba Więzienna jest bowiem trzecią formacją mundurową składającą się na system bezpieczeństwa naszego państwa - mówił Patryk Jaki.

Do słów Ministra przyłączył się gen. Kitliński. W imieniu promowanych i odznaczanych przemawiał ppłk Włodzimierz Giernalczyk, dyrektor Biura Budżetu.

 

Zespół Komunikacji Medialnej i Promocji CZSW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej