– Podczas marcowych odpraw podziękujcie, proszę, załogom za miniony rok – mówił Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński otwierając roczną odprawę służbową kadry kierowniczej, którą poprowadził po raz piąty.

Szefowie formacji, jednostek organizacyjnych Służby Więziennej i dyrektorzy biur CZSW dwa ostatnie dni lutego poświęcili na podsumowanie roku 2018 i sprecyzowanie planów na rok bieżący.

Ubiegłoroczny, ponad 4,5-miliardowy budżet formacja zrealizowała w 99,97 proc., podobnie, jak środki modernizacyjne (ponad 274 mln zł). Wykonała także wyznaczone cele. Program „Praca dla więźniów” trwale wpisał się w polski system penitencjarny,  idea budowania hal produkcyjnych nabrała dynamiki. Oddaliśmy 15 nowoczesnych obiektów produkcyjnych. Zatrudnienie odpłatne osiągnęło poziom niemal 18 tys.  osadzonych, a dochody Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Przedsiębiorstw przekroczyły kwotę 145 mln zł.

Wysiłkiem wielu pionów służby sprawnie i skutecznie przejęto System Dozoru Elektronicznego. Wdrożono system Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru (EPO), który służy do doręczania korespondencji osobom pozbawionym wolności. Modernizacja służby widoczna jest w każdej jednostce. W 2019 r. ma być wdrażana  nowa wersja Centralnej Bazy Danych Osób Pozbawionych Wolności.

Zaplanowano budowę 10 pawilonów mieszkalnych, co pozwoli w latach 2019-21 stworzyć 2,5 tys. nowych miejsc zakwaterowania osadzonych. Po zakończeniu budowy 11 nowych hal produkcyjnych przybędzie kolejny tysiąc miejsc zatrudnienia odpłatnego skazanych. 

Służba Więzienna przygotowała i przekazała do Ministerstwa Sprawiedliwości propozycje kilkudziesięciu zmian legislacyjnych. Wśród nich tę dotyczącą zaostrzenia odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej więźniów, którzy dopuszczą się napaści na funkcjonariuszy i pracowników jednostek penitencjarnych. Ma to służyć poprawie bezpieczeństwa kadry.

 

Najważniejsi są ludzie

Podczas odprawy wiele uwagi poświęcono kadrze formacji. Najważniejsi w służbie są ludzie. Wiele działań jest im dedykowanych. O 20 proc. ma wzrosnąć liczba szkoleń oficerskich, podoficerskich i szkoleń w korpusie chorążych, a nawet o 50 proc. – szkoleń specjalistycznych ochronnych.

– Podwyżki uposażeń zostaną wypłacone z wyrównaniem, jak tylko zostaną wydane przepisy wykonawcze – zapewniali przedstawiciele Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

Trwają prace nad  reformą dodatków służbowych i uprawnień emerytalnych, a także nad wprowadzeniem odpłatności za nadgodziny i zaliczania pracy cywilnej do wysługi lat. 

Marzec powinien być w Służbie Więziennej miesiącem awansów. Dyrektor generalny zapowiedział, że do okręgowych inspektoratów skierowano środki na realizację awansów dla funkcjonariuszy, którzy nabyli uprawnienia do 31 grudnia 2017 r. oraz poinformował, że podejmie starania, aby w tym roku zrealizować jeszcze kolejne awanse. Jednostki będą również dysponowały środkami na regulację dodatków służbowych.

Obecny na naradzie sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryk Jaki zwrócił uwagę więzienników na kilka istotnych spraw. – Dziękując za to, co się udało, proszę o więcej – mówił
o programie „Praca dla więźniów”. – Bicie kolejnych rekordów będzie trudne. Ważne jest utrzymanie osiągniętych wskaźników oraz podejmowanie kolejnych działań na rzecz zwiększenia zatrudnienia, także w nowopowstałych halach produkcyjnych – dodał. Zapowiedział monitorowanie zjawiska powrotności do przestępstw, która w ostatnich latach spadła i uwrażliwiał na bezpieczeństwo jednostek oraz politykę przepustkową. Odnosząc się do wakatów w służbie min. Jaki apelował o to, by tworzyć dobrą atmosferę w służbie, co może mieć ważne znaczenie dla tych, którzy stoją przed wyborem drogi zawodowej.

– W czerwcu, kiedy odbędą się Centralne Obchody Święta Służby Więziennej, bądźmy widoczni w środowiskach lokalnych – przypominał. – Mówmy o historii i o tym, co teraz robicie, także o programie „Praca dla więźniów”.

Wiceminister sprawiedliwości dziękował za konstruktywną postawę NSZZ FiPW, zapowiedział także przyspieszenie prac nad zmianą prawa karnego wykonawczego.

BDG SW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej