„W Służbie Więziennej, dzięki dobrej sytuacji finansowej, programowi modernizacji, ale przede wszystkim profesjonalnej pracy i zaangażowaniu funkcjonariuszy, udało się w tym roku zrealizować wiele poważnych zadań i inwestycji – podkreślił gen. Jacek Kitliński, Dyrektor Generalny Służby Więziennej podczas odprawy, która odbyła się w dniach 28-31 października br.

W odprawie uczestniczyli, m.in. zastępcy Dyrektora Generalnego, dyrektorzy okręgowi, komendanci ośrodków, dyrektorzy biur Centralnego Zarządu Służby Więziennej oraz przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Czesław Tuła.

Omówiono zagadnienia związane z: aktualną sytuacją więziennictwa, stanem bezpieczeństwa, realizację programu „Praca dla więźniów”, zadaniami inwestycyjnymi związanymi z realizacją programu modernizacyjnego, działaniami antykorupcyjnymi, profilaktycznymi, zapobiegającymi niepożądanym zdarzeniom, zagadnieniami związanymi z więzienną służbą zdrowia oraz sprawami kadrowymi i szkoleniowymi.

Dyrektor Biura Dozoru Elektronicznego gen. Paweł Nasiłowski przedstawił zagadnienia, statystyki oraz analizę dotyczącą odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego. Dyrektorzy okręgowi Służby Więziennej odnieśli się do atmosfery panującej w podległych im jednostkach penitencjarnych. Szczegółowo omówili zakres dokonywanych przez nich kontroli i inspekcji, przedstawili działania profilaktyczne mające na celu zapobieganie niepożądanym zdarzeniom, w tym przenikaniu niedozwolonych przedmiotów, substancji oraz zapobiegania samobójstwom i ucieczkom. Omówili zakres współpracy z innymi służbami, w tym również działania antykorupcyjne.

BDG SW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej