Służba Więzienna oświadcza, że reportaż „Czy koronawirus jest w więzieniach” autorstwa Rafała Zalewskiego, wyemitowany 30 marca 2020 r. w programie Polsat Interwencja, zawiera nieprawdziwe informacje, łamie prawo prasowe i jest przykładem skrajnej nierzetelności dziennikarskiej. Autor przedstawił plotki jako fakty, nie weryfikując ich ani nie wykorzystując ogólnodostępnych informacji i szczegółowych wyjaśnień na temat zagrożenia koronawirusem w polskich zakładach karnych, publikowanych na bieżąco przez biuro prasowe Służby Więziennej.

Nieprawdą jest, że w więzieniach przebywa wiele osób chorych i zarażonych wirusem. W zakładach karnych i aresztach śledczych na 31 marca 2020 r. przebywa tylko 1 osadzony, który został przyjęty do jednostki ze zdiagnozowanym już zakażeniem koronawirusem. Zgodnie z procedurami sanitarnymi obowiązującymi w stanie epidemii przebywa on w całkowitej izolacji od innych osadzonych, w oddzielnym budynku. Jego stan zdrowia jest na bieżąco monitorowany i jest dobry. Zgodnie z zaleceniami GIS 78 więźniów poddanych jest profilaktycznej obserwacji medycznej w warunkach izolacji, ponieważ przed umieszczeniem w zakładzie karnym przebywali w krajach, gdzie występuje koronawirus lub mogli mieć kontakt z osobą zarażoną.

Nieprawdą jest, że Służba Więzienna wprowadziła „nieoficjalną blokadę informacyjną”. Służba Więzienna na bieżąco publikuje komunikaty o sytuacji w zakładach karnych związanej z zagrożeniem koronawirusem, podejmowanych działaniach profilaktycznych czy wprowadzanych środkach bezpieczeństwa. Odpowiada na wszelkie pytania mediów i przekazuje im dane o liczbie zarażonych osadzonych czy przebywających w warunkach kwarantanny. Wszystkie zarządzenia dyrektorów aresztów śledczych i zakładów karnych upublicznione są w internecie i na tablicach ogłoszeń w jednostkach penitencjarnych. Na bieżąco wszelkie informacje przekazywane są więźniom przez wychowawców i za pośrednictwem radiowęzłów.

Nieprawdą jest, że w jednostkach penitencjarnych nie ma środków ochrony. Wszystkie zakłady karne i areszty śledcze zostały zaopatrzone w zapas wirusobójczych płynów dezynfekcyjnych, środków higienicznych i medycznych, w tym maseczek ochronnych, kombinezonów i rękawic. Dla przykładu przywołany w programie Areszt Śledczy w Warszawie-Białołęce posiada 2 tys. litrów płynów dezynfekcyjnych do powierzchni, 500 litrów płynów dezynfekcyjnych do rąk, 23 bezdotykowe termometry, 10 tys. maseczek, 35 tys. rękawic, a dodatkowo: kombinezony, okulary, ochraniacze na buty, gogle, przyłbice i fartuchy ochronne. Zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych kilka razy dziennie dezynfekowane są wejścia do pomieszczeń, w tym klamki i drzwi.

Nieprawdziwe są informacje o zasadach obowiązujących podczas widzeń. Ze względu na bezpieczeństwo osadzonych, ich rodzin, funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa już od 19 marca obowiązuje całkowite ograniczenie wizyt we wszystkich zakładach penitencjarnych. W Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołęce zakaz był wprowadzony 17 marca. Równocześnie aby zapewnić osadzonym kontakt z bliskimi zwiększono możliwości kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego i za pośrednictwem komunikatorów internetowych. Osadzeni mają także zwiększony dostęp do telewizji, radia i prasy. Wprowadzono dodatkowe zajęcia terapeutyczne, edukacyjne i kulturalno-oświatowe, indywidualnie i w małych grupach.

Służba Więzienna oświadcza, że jest w stałym kontakcie ze służbami sanitarnymi i rygorystycznie stosuje wszelkie ich zalecenia i procedury. W poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo osadzonych i funkcjonariuszy stosuje otwartą politykę informacyjną, przekazując mediom wszelkie informacje o sytuacji w zakładach karnych związanej z zagrożeniem koronawirusem. Dlatego materiał w Polsacie Interwencja Służba Więzienna uznaje za celową manipulację i próbę wprowadzenia w błąd opinii publicznej, rozważa więc podjęcie kroków prawnych przeciwko autorom tego nieprawdziwego reportażu.

W tym szczególnym czasie, w jakim znajduje się nasze państwo i społeczeństwo, w tym także jednostki penitencjarne, Służba Więzienna apeluje do wszystkich redakcji w Polsce o odpowiedzialność, najwyższą rzetelność w przekazywaniu informacji i niepowielanie niepotwierdzonych plotek czy fake newsów.

ppłk Elżbieta Krakowska

Rzecznik Prasowy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej