W całym kraju trwa akcja honorowego krwiodawstwa „Nasza krew – nasza ojczyzna”. Funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej oddają krew i jej składniki w punktach krwiodawstwa i w krwiobusach podstawianych przed terenem niektórych jednostek penitencjarnych.

Zapotrzebowanie na krew nie maleje. Codziennie spotykamy się z apelami o jej oddawanie, aby uzupełniać zapasy w bankach krwi. Zgodnie z wieloletnią tradycją Służba Więzienna aktywnie uczestniczy w tej akcji honorowego krwiodawstwa, która stanowi wyjątkową i unikalną formę pomocy drugiemu człowiekowi.

10. edycji wydarzenia przyświeca kilka ważnych celów, m.in. pomoc w ratowaniu życia ludzkiego poprzez łagodzenie deficytu krwi w placówkach leczniczych i bankach krwi, popularyzacja honorowego krwiodawstwa i dawstwa szpiku kostnego oraz pozyskanie nowych dawców. Chodzi również o zwrócenie uwagi na funkcjonariusza i urzędnika państwowego, jako dbających o praworządność i bezpieczeństwo obywateli. Mundurowy może i powinien być kojarzony z niesieniem pomocy i gotowością oddania krwi dla Ojczyzny.

Tegoroczna zbiórka krwi rozpoczęła się 20 października i potrwa do 20 grudnia. Będzie prowadzona w poszczególnych jednostkach organizacyjnych i szkoleniowych Straży Granicznej, Służby Więziennej, Policji, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, jak również w innych instytucjach i organizacjach oraz w punktach krwiodawstwa.

Więziennicy zawsze są chętni do niesienia pomocy. Sami organizują wiele przedsięwzięć charytatywnych, ale też ochoczo odpowiadają na zewnętrzne inicjatywy. Serdecznie dziękujemy za dotychczasowe zaangażowanie i zachęcamy do włączania się w tegoroczną ogólnopolską akcję honorowego oddawania krwi służb mundurowych.

Zespół Prasowy CZSW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej