Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński wziął udział w centralnych obchodach z okazji 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej z udziałem najwyższych władz państwowych, przedstawicieli 40 delegacji zagranicznych, w tym Prezydenta Niemiec i Wiceprezydenta USA.

Po godzinie 12 rozpoczęły się uroczystości na Placu Józefa Piłsudskiego.  Uroczystą zmianę Posterunku Honorowego poprzedziło odegranie hymnu narodowego oraz podniesienie flagi państwowej.

– Pochylam głowę przed Bohaterami II wojny światowej, zwłaszcza przed moimi Rodakami, którzy walczyli o wolną i suwerenną Polskę i wolną Europę, za wolność naszą i Waszą – dziękujemy Wam – powiedział Prezydent RP Andrzej Duda w trakcie swojego przemówienia. Mówiąc o współczesnych konfliktach i agresjach prezydent podkreślił, że II WŚ powinna być nadal wielką lekcją. – Musimy być zdecydowani i zrobić wszystko - bo to jest nasza odpowiedzialność - by nigdy więcej nie powtórzył się ten dramat – podkreślił.

Podczas uroczystości wybrzmiał po raz pierwszy dzwon „Pamięć i przestroga” – dar Prezydenta RP dla upamiętnienia 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Słowa "pamięć i przestroga" stały się motywem przewodnim uroczystości. Znalazły się też na szarfie wieńca, który został złożony na Grobie Nieznanego Żołnierza wspólnie przez przedstawicieli delegacji z całego świata.

 

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,1516,80-rocznica-wybuchu-ii-wojny-swiatowej.html

Zdjęcia:  Sławomir Kamiński/Agencja Gazeta; Kancelaria Prezydenta

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej